Bugun...Sağlık Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Yönetimi Araştırma Projeleri

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR'ın danışmanlığında ve yönetiminde, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” İzmir Bakırçay Üniversitesi fuaye alanında yapıldı.

facebook-paylas
Tarih: 14-01-2022 08:53

Sağlık Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Yönetimi Araştırma Projeleri

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK YÖNETİMİ

SÜREÇLERİNDE SORUN TANIMLAMA VE ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ SERGİSİ

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR'ın danışmanlığında ve yönetiminde, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” İzmir Bakırçay Üniversitesi fuaye alanında yapıldı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri geleceğin sağlık yöneticileri olarak sağlık yönetim sistemi ile ilgili yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda gerçekleştirdikleri araştırma projelerinin sonuçlarıyla ilgili poster afiş sergisi gerçekleştirdiler ve sunumlar yaptılar.

Üniversite üst yönetimi, öğretim üyeleri, sağlık kurumları yöneticileri ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen poster afiş sergisi ve sunumlarında Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Sağlık Yönetimi alanında birbirinden ilginç konulara ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarını sundular.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR, öğrencilerle birlikte yapmış oldukları bilimsel araştırma projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “sağlık yöneticisi olacak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 güz dönemi başlangıcında bilimsel araştırma projelerine ilişkin çalışmaları başlattıklarını” ifade etti. “Sağlık yönetim süreçlerinde, yöneticinin en temel işlevlerinden birisinin sorun ortaya çıkmayacak şekilde yönetim süreçlerinin planlanması gerektiğini” ifade etti. Bu bağlamda “yönetim süreçlerinde ortaya çıkan sorun tanımlamasının sorunun çözümünün sağlanmasında çok önemli olduğunu” ifade etti. Bununla ilgili olarak sorunun algılanması ve tanımlanması konusunda “sorun: ortaya çıkan sonuç değil, o sonucu ortaya çıkaran süreçtir” bakış açısını ve sorun çözme yaklaşımını yönetici olacak öğrencilerine kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bunun için dönem başında başlattıkları proje çalışmalarını, yoğun çalışmalar sonucunda tamamladıklarını ve sonuçlarını üniversite öğrencileri, akademisyenleri ve sağlık kurumları yöneticileri ve çalışanları ile paylaşmak için “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu süreçte, serginin gerçekleşmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı üniversite üst yönetimine ve sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin araştırma projeleri çalışma süreçlerinde gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Araştırma projeleri:

“1 arama 1 hayat” isimli araştırma projesi çalışmasını hazırlayan; Yavuz Selim GÜN, Yasin Furkan DOLGUNER ve Emrullah ARSLAN, acil sağlık hizmetinin sağlanmasında önemli bir işlevi olan 112 acil çağrı merkezi yönetim sisteminde ortaya çıkan sorunlar ele aldıklarını, 112 acil çağrı merkezinin temel işlevinin acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlara en hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak ve sağlık kurumuna ulaştırılmasını sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bu süreçlerde, ilgisiz aramalarla 112 acil çağrı merkezinin meşgul edildiğini, acil sağlık hizmetinin yerine getirilmesinin engellendiğini ifade etmişlerdir. Bu sorunun çözümü için toplumun bilinçlendirilmesi ve ilgisiz aramaların önlenmesi için caydırıcı yaptırımların uygulamaya konması gerekliliğini ifade etmişlerdir.

“Uzlaşmaya Evet, Çatışmaya Hayır” isimli araştırma projesi çalışmasını hazırlayan; Ayselnur KARAKAYA, Beyza KOYUN, Nur AYDIN, çalışmalarında, sağlık hizmetinin sağlanması sürecinde sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti alanlar arasında çatışmalar olabildiğini, sağlık çalışanlarının %70’i sağlık hizmeti yerine getirme süreçlerinde çatışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çatışmaların uzlaşmaya dönüşümünün sağlanması için süreç yönetimi ve süreç iyileştirmesi yapılması gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu süreç yönetiminde; sağlık hizmeti sunumunu yerine getirilmesi sürecinde taraflar arasında iletişim süreci analizi yapılması ve analiz sonucunda çatışma ortaya çıkan durum ve ortamlarda iletişim süreci iyileştirilme çalışmaları yapılması gerekliliğini ifade etmişlerdir.

“Sağlığımız için çalışıyoruz” isimli araştırma projesini hazırlayan Esra DIZMAN, Emine VİCDAN, Muhlise SOLAR, sağlık hizmetinin işleyişini oldukça olumsuz etkileyen, hastaların ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik uyguladığı şiddetin sık yaşandığı ve bunun önlenmesi gerektiğini, sağlık çalışanlarının güvenli yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik olarak alınması gereken tedbirler olduğunu ifade etmişlerdir. Bu tedbirlerden birinin sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı bir uygulama olan Beyaz Kod uygulamasını incelemişlerdir.  Sağlık hizmeti sunumunda oluşan şiddetin önlenmesinde mesleki eğitimlerin ve güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

“Hayatlarını sağlığımıza adamış kahramanların tükenmesine izin vermeyeceğiz” isimli araştırma projesini hazırlayan Büşra IŞIK, Melike YILDLRLM ve Elif Selcan GÖZÜBÜYÜK çalışmalarında, covid-19 salgın sürecinde ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yoğun çalışma koşullarından dolayı ve aynı zamanda salgın hastalığın getirmiş olduğu kaygının sağlık çalışanlarında tükenmişliğe sebep olduğunu, bu süreçte çoğu göğüs hastalıkları branşında hekimlerin istifa ettiğini ya da emekliliğe ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve nöbetlerini adil bir şekilde dağıtılarak, grup arkadaşları arasındaki iletişimi kuvvetli tutarak, stres oluşturan durumları en aza indirerek, motivasyonlarını yüksek tutarak, psikolojik destek verilerek covid-19 salgınının sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik etkileri azaltılabilir.

“İyi bir sağlık hizmeti iletişimden geçer bir tebessüm bin hayat” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Melda TURAN, Rukiye DEMİR ve Beyza Nur KURU, sağlık kurumundan hizmet alan kişiler ile sağlık personelleri arasındaki iletişim sorunu ele alınmıştır. Tarafların beklentilerini belirlemek, iletişim çatışmalarını iyileştirmeyi önermişlerdir. Sorunun çözümü için yönetimler belirli aralıklarla anket çalışmaları yapabilir ve sağlık personellerine etkili iletişim kurma eğitimi verilebileceğini ifade etmişlerdir.

“Sağlıklı bir hayat yalnızca sağlık çalışanları ile mümkün” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Fatma BERBER, Aybüke TÜRKOĞLU ve Melike Sultan AKTAŞ, sağlık hizmetlerinin özelliklerini, sağlık hizmet kalitesinin belirleyicisi olan sağlıkta insan kaynakları planlamasını, stratejik olarak çalışanların özlük haklarının geliştirilmesi, meslek örgütleriyle etkili iletişim ve işbirliğinin sağlanması, nicelik ve nitelik olarak sosyal hizmet uzmanlarının her kuruluşta arttırılması önemli olduğunu, çalışan verimliliğin de işin yoğunluğu, işin nasıl dizayn edildiği ve diğer uzman personel gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Sağlıklı olmak hepimizin hakkı” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Mustafa Aydın ve İsmail Göktuğ ÇENDEKİN,  ülkemizde bulunup sağlık hizmeti almış olan mülteci ve sığınmacı hastalara bu hizmeti verirken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ortaya koyarak, tarafların  birbirlerine karşı tavırlarının altında bulunan sorunları ve çözüm önerileri açıklanmıştır. En büyük sorunun iletişim konusunda ve mültecilerin kayıtlı bir evrak bulundurmamasından ortaya çıktığını açıklanmıştır.

"Hastanelerde sağlık hizmeti sunumunda acil servis yönetimi" isimli araştırma projesi çalışmalarında, Yağmur KARŞUOLUK ve Özge YÜRÜKGELDİ, acil servislerdeki yoğunluğun sağlık hizmeti sürecindeki etkileri araştırılmıştır. Sağlık hizmeti alan kişinin hizmetten beklentisi, bekleme zamanı ve tedavi süreleri incelenmiştir. Sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti veren taraflar arasındaki iletişimi güçlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.

“Sağlık hizmetlerinde iş güvenliği ilkesi ile yaşa, zor günler yaşama” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Mehmet TAVAŞ ve Kerim ESEN, sağlık kurumundan hizmet alan kişiler ile sağlık personellerinin yaşadığı iş sağlığı ve güvenliği sorunu incelenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumun ihmal edilmesi sonucunda ortaya çıkacak durumları incelenmiştir.

“Sağlık hizmetlerini sunarken önlem al hataları yok et” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Selin YÜCEL, Eda GÖKDEMİR ve Aylin ÖZDÜZENCİLER,  sağlık kurumlarında tedavi süreçlerinde ortaya çıkan ve istenmeyen sonuçların önlenmesi konusunda araştırmalar yapmışlardır. Sağlık hizmetlerinde sorunu belirleyebilmek ve kolay bir şekilde çözüme ulaştırabilmek için sağlık kurumlarında süreç iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesinin gerekliliğini ifade etmişlerdir.

"Hastanelerde ki yatak kapasitesi kullanım durumu" isimli araştırma projesi çalışmalarında, Asya ERTAŞ ve Elif KOÇ, hastanelerin hasta yataklarının yeterlilik durumunun hizmet kalitesini etkileyip etkilemediğini, hasta yatak sayısının yeterlilik durumunun hangi durumları etkilediğini, hasta yatak sayısı artmış ise hasta yatak sayısını arttırmanın  hastanenin verimliliği açısından etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Yatak kapasiteleri belirlenmeden önce Hastanelerdeki yatak kapasitelerinin etkin ve verimli kullanımı durumu incelenmiştir.FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EGE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 7 5 0 2 11 1 17 +10
2 Adana Demirspor 8 5 1 2 16 9 17 +7
3 Konyaspor 8 5 1 2 9 2 17 +7
4 Galatasaray 8 5 1 2 9 5 17 +4
5 Trabzonspor 8 5 2 1 13 11 16 +2
6 Beşiktaş 8 4 1 3 16 10 15 +6
7 Fenerbahçe 7 4 1 2 20 6 14 +14
8 Kayserispor 8 4 4 0 10 7 12 +3
9 Kasımpaşa 8 4 4 0 8 15 12 -7
10 Gaziantep FK 8 3 3 2 13 11 11 +2
11 Alanyaspor 8 2 3 3 11 16 9 -5
12 Giresunspor 7 2 3 2 6 9 8 -3
13 Fatih Karagümrük 6 1 2 3 8 10 6 -2
14 Antalyaspor 7 2 5 0 8 14 6 -6
15 İstanbulspor 6 1 3 2 4 10 5 -6
16 MKE Ankaragücü 7 1 5 1 7 13 4 -6
17 Sivasspor 8 0 4 4 6 13 4 -7
18 Hatayspor 7 1 5 1 4 11 4 -7
19 Ümraniyespor 8 0 6 2 5 11 2 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Keçiörengücü 7 4 1 2 16 11 14 +5
2 Eyüpspor 7 4 1 2 10 7 14 +3
3 Sakaryaspor 7 4 3 0 12 8 12 +4
4 Pendikspor 7 3 1 3 8 4 12 +4
5 Bodrumspor 7 3 2 2 13 10 11 +3
6 Manisa FK 6 3 1 2 10 8 11 +2
7 Boluspor 6 3 1 2 5 3 11 +2
8 Bandırmaspor 6 3 1 2 8 7 11 +1
9 Samsunspor 7 2 1 4 9 7 10 +2
10 Çaykur Rizespor 6 2 1 3 8 4 9 +4
11 Tuzlaspor 7 2 2 3 8 8 9 0
12 Göztepe 7 2 3 2 4 7 8 -3
13 Adanaspor 7 1 2 4 10 10 7 0
14 Gençlerbirliği 6 1 2 3 9 10 6 -1
15 Altay 7 1 3 3 4 7 6 -3
16 Erzurumspor FK 5 0 2 3 6 10 3 -4
17 Altınordu 6 0 3 3 6 12 3 -6
18 Yeni Malatyaspor 7 0 4 3 7 16 3 -9
19 Denizlispor 6 0 4 2 5 9 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 İskenderunspor A.Ş. 7 6 1 0 10 4 18 +6
2 Kocaelispor 7 4 0 3 13 5 15 +8
3 Karacabey Belediye Spor 7 4 0 3 10 3 15 +7
4 1928 Bucaspor 7 3 0 4 9 3 13 +6
5 Zonguldak Kömürspor 7 4 2 1 11 7 13 +4
6 Ankara Demirspor 7 3 1 3 7 3 12 +4
7 1461 Trabzon FK 7 3 1 3 6 4 12 +2
8 Kırklarelispor 7 2 1 4 7 6 10 +1
9 Fethiyespor 7 3 3 1 9 9 10 0
10 Serik Belediyespor 7 2 1 4 9 9 10 0
11 Van Spor FK 7 2 2 3 7 6 9 +1
12 Kastamonuspor 7 2 2 3 5 5 9 0
13 Etimesgut Belediyespor 7 2 3 2 9 7 8 +2
14 Sarıyer 7 1 2 4 9 10 7 -1
15 Kırşehir FSK 7 1 2 4 5 6 7 -1
16 Adıyaman FK 7 1 4 2 5 8 5 -3
17 Diyarbekir Spor 7 1 5 1 7 15 4 -8
18 Balıkesirspor 7 1 5 1 5 13 4 -8
19 Uşak Spor 7 0 4 3 3 13 3 -10
20 Pazarspor 7 0 6 1 3 13 1 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 5 4 1 0 6 3 12 +3
2 Belediye Derincespor 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 52 Orduspor FK 5 3 1 1 5 3 10 +2
4 Elazığspor 5 3 1 1 4 2 10 +2
5 Belediye Kütahyaspor 5 2 0 3 8 2 9 +6
6 Karaköprü Belediyespor 5 2 0 3 6 1 9 +5
7 Ağrı 1970 Spor 5 3 2 0 5 5 9 0
8 Hacettepe 1945 5 2 1 2 7 6 8 +1
9 Karşıyaka 5 2 2 1 6 4 7 +2
10 1922 Konyaspor 5 2 2 1 6 6 7 0
11 1954 Kelkit Bld.Spor 5 1 1 3 4 4 6 0
12 Şile Yıldızspor 5 0 0 5 3 3 5 0
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 2 2 3 5 5 -2
14 Çatalcaspor 5 1 3 1 3 4 4 -1
15 Edirnespor 5 1 4 0 2 7 3 -5
16 Yomraspor 5 0 3 2 2 5 2 -3
17 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 5 0 3 2 2 7 2 -5
18 Eskişehirspor 5 0 4 1 6 14 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/10/2022 Fatih Karagümrük vs İstanbulspor
 07/10/2022 Gaziantep FK vs Adana Demirspor
 08/10/2022 İstanbulspor vs MKE Ankaragücü
 08/10/2022 Antalyaspor vs Konyaspor
 08/10/2022 Giresunspor vs Beşiktaş
 09/10/2022 Ümraniyespor vs Kayserispor
 09/10/2022 Hatayspor vs Alanyaspor
 09/10/2022 Fenerbahçe vs Fatih Karagümrük
 10/10/2022 Başakşehir FK vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/10/2022 Erzurumspor FK vs Denizlispor
 07/10/2022 Adanaspor vs Bandırmaspor
 08/10/2022 Bodrumspor vs Sakaryaspor
 08/10/2022 Keçiörengücü vs Boluspor
 08/10/2022 Eyüpspor vs Manisa FK
 08/10/2022 Samsunspor vs Gençlerbirliği
 09/10/2022 Tuzlaspor vs Altınordu
 09/10/2022 Yeni Malatyaspor vs Erzurumspor FK
 09/10/2022 Denizlispor vs Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/10/2022 Adıyaman FK vs Etimesgut Belediyespor
 05/10/2022 Pazarspor vs Kocaelispor
 05/10/2022 Van Spor FK vs Diyarbekir Spor
 05/10/2022 1461 Trabzon FK vs Kastamonuspor
 05/10/2022 Zonguldak Kömürspor vs Karacabey Belediye Spor
 05/10/2022 Kırklarelispor vs İskenderunspor A.Ş.
 05/10/2022 Uşak Spor vs Serik Belediyespor
 05/10/2022 Balıkesirspor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 05/10/2022 Fethiyespor vs Ankara Demirspor
 05/10/2022 1928 Bucaspor vs Sarıyer
 09/10/2022 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Pazarspor Pazarspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kırşehir Futbol Spor Kulübü yenilmez
 09/10/2022 Kastamonuspor - Adıyaman FK Kastamonuspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Kastamonuspor yenilmez
 09/10/2022 Serik Belediyespor - Balıkesirspor Balıkesirspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
 09/10/2022 Sarıyer - Uşak Spor Sarıyer ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Uşak Spor yenilmez
 09/10/2022 Sarıyer - Uşak Spor Uşak Spor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 09/10/2022 Diyarbekir Spor - İskenderunspor A.Ş. Diyarbekir Spor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  İskenderunspor A.Ş. yenilmez
 09/10/2022 1928 Bucaspor - Kırklarelispor 1928 Bucaspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez
 09/10/2022 Karacabey Belediye Spor - Van Spor FK Karacabey Belediye Spor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 09/10/2022 Kocaelispor - Fethiyespor Kocaelispor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kocaelispor yenilmez
 09/10/2022 1928 Bucaspor - Kırklarelispor Kırklarelispor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/10/2022 Çatalcaspor vs Nevşehir Belediyespor
 09/10/2022 Ağrı 1970 Spor vs Belediye Derincespor
 09/10/2022 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 09/10/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Hacettepe 1945
 09/10/2022 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü vs 1922 Konyaspor
 09/10/2022 Eskişehirspor vs Edirnespor
 09/10/2022 Karşıyaka vs Karaköprü Belediyespor
 09/10/2022 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Kütahyaspor
 09/10/2022 52 Orduspor FK vs Elazığspor
HABER ARA
YUKARI YUKARI