ギャンブル مواقع مراهنات смотреть порно онлайн ギャンブル المواقع المثيرة
مواقع مراهنات смотреть порно онлайн ギャンブル
Bugun...Sağlık Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Yönetimi Araştırma Projeleri

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR'ın danışmanlığında ve yönetiminde, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” İzmir Bakırçay Üniversitesi fuaye alanında yapıldı.

facebook-paylas
Tarih: 14-01-2022 08:53

Sağlık Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Yönetimi Araştırma Projeleri

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK YÖNETİMİ

SÜREÇLERİNDE SORUN TANIMLAMA VE ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ SERGİSİ

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR'ın danışmanlığında ve yönetiminde, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” İzmir Bakırçay Üniversitesi fuaye alanında yapıldı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri geleceğin sağlık yöneticileri olarak sağlık yönetim sistemi ile ilgili yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda gerçekleştirdikleri araştırma projelerinin sonuçlarıyla ilgili poster afiş sergisi gerçekleştirdiler ve sunumlar yaptılar.

Üniversite üst yönetimi, öğretim üyeleri, sağlık kurumları yöneticileri ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen poster afiş sergisi ve sunumlarında Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Sağlık Yönetimi alanında birbirinden ilginç konulara ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarını sundular.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR, öğrencilerle birlikte yapmış oldukları bilimsel araştırma projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “sağlık yöneticisi olacak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 güz dönemi başlangıcında bilimsel araştırma projelerine ilişkin çalışmaları başlattıklarını” ifade etti. “Sağlık yönetim süreçlerinde, yöneticinin en temel işlevlerinden birisinin sorun ortaya çıkmayacak şekilde yönetim süreçlerinin planlanması gerektiğini” ifade etti. Bu bağlamda “yönetim süreçlerinde ortaya çıkan sorun tanımlamasının sorunun çözümünün sağlanmasında çok önemli olduğunu” ifade etti. Bununla ilgili olarak sorunun algılanması ve tanımlanması konusunda “sorun: ortaya çıkan sonuç değil, o sonucu ortaya çıkaran süreçtir” bakış açısını ve sorun çözme yaklaşımını yönetici olacak öğrencilerine kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bunun için dönem başında başlattıkları proje çalışmalarını, yoğun çalışmalar sonucunda tamamladıklarını ve sonuçlarını üniversite öğrencileri, akademisyenleri ve sağlık kurumları yöneticileri ve çalışanları ile paylaşmak için “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu süreçte, serginin gerçekleşmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı üniversite üst yönetimine ve sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin araştırma projeleri çalışma süreçlerinde gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Araştırma projeleri:

“1 arama 1 hayat” isimli araştırma projesi çalışmasını hazırlayan; Yavuz Selim GÜN, Yasin Furkan DOLGUNER ve Emrullah ARSLAN, acil sağlık hizmetinin sağlanmasında önemli bir işlevi olan 112 acil çağrı merkezi yönetim sisteminde ortaya çıkan sorunlar ele aldıklarını, 112 acil çağrı merkezinin temel işlevinin acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlara en hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak ve sağlık kurumuna ulaştırılmasını sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bu süreçlerde, ilgisiz aramalarla 112 acil çağrı merkezinin meşgul edildiğini, acil sağlık hizmetinin yerine getirilmesinin engellendiğini ifade etmişlerdir. Bu sorunun çözümü için toplumun bilinçlendirilmesi ve ilgisiz aramaların önlenmesi için caydırıcı yaptırımların uygulamaya konması gerekliliğini ifade etmişlerdir.

“Uzlaşmaya Evet, Çatışmaya Hayır” isimli araştırma projesi çalışmasını hazırlayan; Ayselnur KARAKAYA, Beyza KOYUN, Nur AYDIN, çalışmalarında, sağlık hizmetinin sağlanması sürecinde sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti alanlar arasında çatışmalar olabildiğini, sağlık çalışanlarının %70’i sağlık hizmeti yerine getirme süreçlerinde çatışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çatışmaların uzlaşmaya dönüşümünün sağlanması için süreç yönetimi ve süreç iyileştirmesi yapılması gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu süreç yönetiminde; sağlık hizmeti sunumunu yerine getirilmesi sürecinde taraflar arasında iletişim süreci analizi yapılması ve analiz sonucunda çatışma ortaya çıkan durum ve ortamlarda iletişim süreci iyileştirilme çalışmaları yapılması gerekliliğini ifade etmişlerdir.

“Sağlığımız için çalışıyoruz” isimli araştırma projesini hazırlayan Esra DIZMAN, Emine VİCDAN, Muhlise SOLAR, sağlık hizmetinin işleyişini oldukça olumsuz etkileyen, hastaların ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik uyguladığı şiddetin sık yaşandığı ve bunun önlenmesi gerektiğini, sağlık çalışanlarının güvenli yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik olarak alınması gereken tedbirler olduğunu ifade etmişlerdir. Bu tedbirlerden birinin sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı bir uygulama olan Beyaz Kod uygulamasını incelemişlerdir.  Sağlık hizmeti sunumunda oluşan şiddetin önlenmesinde mesleki eğitimlerin ve güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

“Hayatlarını sağlığımıza adamış kahramanların tükenmesine izin vermeyeceğiz” isimli araştırma projesini hazırlayan Büşra IŞIK, Melike YILDLRLM ve Elif Selcan GÖZÜBÜYÜK çalışmalarında, covid-19 salgın sürecinde ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yoğun çalışma koşullarından dolayı ve aynı zamanda salgın hastalığın getirmiş olduğu kaygının sağlık çalışanlarında tükenmişliğe sebep olduğunu, bu süreçte çoğu göğüs hastalıkları branşında hekimlerin istifa ettiğini ya da emekliliğe ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve nöbetlerini adil bir şekilde dağıtılarak, grup arkadaşları arasındaki iletişimi kuvvetli tutarak, stres oluşturan durumları en aza indirerek, motivasyonlarını yüksek tutarak, psikolojik destek verilerek covid-19 salgınının sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik etkileri azaltılabilir.

“İyi bir sağlık hizmeti iletişimden geçer bir tebessüm bin hayat” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Melda TURAN, Rukiye DEMİR ve Beyza Nur KURU, sağlık kurumundan hizmet alan kişiler ile sağlık personelleri arasındaki iletişim sorunu ele alınmıştır. Tarafların beklentilerini belirlemek, iletişim çatışmalarını iyileştirmeyi önermişlerdir. Sorunun çözümü için yönetimler belirli aralıklarla anket çalışmaları yapabilir ve sağlık personellerine etkili iletişim kurma eğitimi verilebileceğini ifade etmişlerdir.

“Sağlıklı bir hayat yalnızca sağlık çalışanları ile mümkün” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Fatma BERBER, Aybüke TÜRKOĞLU ve Melike Sultan AKTAŞ, sağlık hizmetlerinin özelliklerini, sağlık hizmet kalitesinin belirleyicisi olan sağlıkta insan kaynakları planlamasını, stratejik olarak çalışanların özlük haklarının geliştirilmesi, meslek örgütleriyle etkili iletişim ve işbirliğinin sağlanması, nicelik ve nitelik olarak sosyal hizmet uzmanlarının her kuruluşta arttırılması önemli olduğunu, çalışan verimliliğin de işin yoğunluğu, işin nasıl dizayn edildiği ve diğer uzman personel gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Sağlıklı olmak hepimizin hakkı” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Mustafa Aydın ve İsmail Göktuğ ÇENDEKİN,  ülkemizde bulunup sağlık hizmeti almış olan mülteci ve sığınmacı hastalara bu hizmeti verirken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ortaya koyarak, tarafların  birbirlerine karşı tavırlarının altında bulunan sorunları ve çözüm önerileri açıklanmıştır. En büyük sorunun iletişim konusunda ve mültecilerin kayıtlı bir evrak bulundurmamasından ortaya çıktığını açıklanmıştır.

"Hastanelerde sağlık hizmeti sunumunda acil servis yönetimi" isimli araştırma projesi çalışmalarında, Yağmur KARŞUOLUK ve Özge YÜRÜKGELDİ, acil servislerdeki yoğunluğun sağlık hizmeti sürecindeki etkileri araştırılmıştır. Sağlık hizmeti alan kişinin hizmetten beklentisi, bekleme zamanı ve tedavi süreleri incelenmiştir. Sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti veren taraflar arasındaki iletişimi güçlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.

“Sağlık hizmetlerinde iş güvenliği ilkesi ile yaşa, zor günler yaşama” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Mehmet TAVAŞ ve Kerim ESEN, sağlık kurumundan hizmet alan kişiler ile sağlık personellerinin yaşadığı iş sağlığı ve güvenliği sorunu incelenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumun ihmal edilmesi sonucunda ortaya çıkacak durumları incelenmiştir.

“Sağlık hizmetlerini sunarken önlem al hataları yok et” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Selin YÜCEL, Eda GÖKDEMİR ve Aylin ÖZDÜZENCİLER,  sağlık kurumlarında tedavi süreçlerinde ortaya çıkan ve istenmeyen sonuçların önlenmesi konusunda araştırmalar yapmışlardır. Sağlık hizmetlerinde sorunu belirleyebilmek ve kolay bir şekilde çözüme ulaştırabilmek için sağlık kurumlarında süreç iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesinin gerekliliğini ifade etmişlerdir.

"Hastanelerde ki yatak kapasitesi kullanım durumu" isimli araştırma projesi çalışmalarında, Asya ERTAŞ ve Elif KOÇ, hastanelerin hasta yataklarının yeterlilik durumunun hizmet kalitesini etkileyip etkilemediğini, hasta yatak sayısının yeterlilik durumunun hangi durumları etkilediğini, hasta yatak sayısı artmış ise hasta yatak sayısını arttırmanın  hastanenin verimliliği açısından etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Yatak kapasiteleri belirlenmeden önce Hastanelerdeki yatak kapasitelerinin etkin ve verimli kullanımı durumu incelenmiştir.FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EGE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 26 4 4 77 27 82 +50
2 Fenerbahçe 34 24 5 5 84 39 77 +45
3 Beşiktaş 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 34 19 6 9 72 41 66 +31
5 Başakşehir FK 34 16 10 8 48 34 56 +14
6 Trabzonspor 34 16 12 6 58 50 54 +8
7 Konyaspor 35 12 9 14 46 38 50 +8
8 Fatih Karagümrük 35 12 11 12 72 63 48 +9
9 Kayserispor 34 15 15 4 54 59 46 -5
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 43 53 43 -10
11 Alanyaspor 35 11 16 8 53 65 41 -12
12 Sivasspor 35 11 17 7 45 53 40 -8
13 MKE Ankaragücü 34 11 17 6 41 51 39 -10
14 Antalyaspor 34 10 16 8 43 53 38 -10
15 İstanbulspor 34 10 19 5 40 63 35 -23
16 Giresunspor 34 8 16 10 39 60 34 -21
17 Ümraniyespor 34 7 18 9 47 59 30 -12
18 Gaziantep FK 34 6 21 7 31 66 25 -35
19 Hatayspor 34 6 23 5 19 77 23 -58
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/06/2023 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 03/06/2023 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 03/06/2023 Kayserispor vs MKE Ankaragücü
 03/06/2023 Trabzonspor vs Alanyaspor
 03/06/2023 Ümraniyespor vs Giresunspor
 04/06/2023 Galatasaray vs Fenerbahçe
 06/06/2023 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 06/06/2023 Sivasspor vs Kayserispor
 06/06/2023 Başakşehir FK vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
GAZETEMİZ

HABER ARA
YUKARI YUKARI