Bugun...Sağlık Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Yönetimi Araştırma Projeleri

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR'ın danışmanlığında ve yönetiminde, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” İzmir Bakırçay Üniversitesi fuaye alanında yapıldı.

facebook-paylas
Tarih: 14-01-2022 08:53

Sağlık Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Yönetimi Araştırma Projeleri

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK YÖNETİMİ

SÜREÇLERİNDE SORUN TANIMLAMA VE ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ SERGİSİ

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR'ın danışmanlığında ve yönetiminde, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” İzmir Bakırçay Üniversitesi fuaye alanında yapıldı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri geleceğin sağlık yöneticileri olarak sağlık yönetim sistemi ile ilgili yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda gerçekleştirdikleri araştırma projelerinin sonuçlarıyla ilgili poster afiş sergisi gerçekleştirdiler ve sunumlar yaptılar.

Üniversite üst yönetimi, öğretim üyeleri, sağlık kurumları yöneticileri ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen poster afiş sergisi ve sunumlarında Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Sağlık Yönetimi alanında birbirinden ilginç konulara ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarını sundular.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman DÜNDAR, öğrencilerle birlikte yapmış oldukları bilimsel araştırma projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “sağlık yöneticisi olacak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 güz dönemi başlangıcında bilimsel araştırma projelerine ilişkin çalışmaları başlattıklarını” ifade etti. “Sağlık yönetim süreçlerinde, yöneticinin en temel işlevlerinden birisinin sorun ortaya çıkmayacak şekilde yönetim süreçlerinin planlanması gerektiğini” ifade etti. Bu bağlamda “yönetim süreçlerinde ortaya çıkan sorun tanımlamasının sorunun çözümünün sağlanmasında çok önemli olduğunu” ifade etti. Bununla ilgili olarak sorunun algılanması ve tanımlanması konusunda “sorun: ortaya çıkan sonuç değil, o sonucu ortaya çıkaran süreçtir” bakış açısını ve sorun çözme yaklaşımını yönetici olacak öğrencilerine kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bunun için dönem başında başlattıkları proje çalışmalarını, yoğun çalışmalar sonucunda tamamladıklarını ve sonuçlarını üniversite öğrencileri, akademisyenleri ve sağlık kurumları yöneticileri ve çalışanları ile paylaşmak için “sağlık yönetimi süreçlerinde sorun tanımlama ve çözümü araştırma projeleri sergisi ve sunumları” gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu süreçte, serginin gerçekleşmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı üniversite üst yönetimine ve sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin araştırma projeleri çalışma süreçlerinde gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Araştırma projeleri:

“1 arama 1 hayat” isimli araştırma projesi çalışmasını hazırlayan; Yavuz Selim GÜN, Yasin Furkan DOLGUNER ve Emrullah ARSLAN, acil sağlık hizmetinin sağlanmasında önemli bir işlevi olan 112 acil çağrı merkezi yönetim sisteminde ortaya çıkan sorunlar ele aldıklarını, 112 acil çağrı merkezinin temel işlevinin acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlara en hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak ve sağlık kurumuna ulaştırılmasını sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bu süreçlerde, ilgisiz aramalarla 112 acil çağrı merkezinin meşgul edildiğini, acil sağlık hizmetinin yerine getirilmesinin engellendiğini ifade etmişlerdir. Bu sorunun çözümü için toplumun bilinçlendirilmesi ve ilgisiz aramaların önlenmesi için caydırıcı yaptırımların uygulamaya konması gerekliliğini ifade etmişlerdir.

“Uzlaşmaya Evet, Çatışmaya Hayır” isimli araştırma projesi çalışmasını hazırlayan; Ayselnur KARAKAYA, Beyza KOYUN, Nur AYDIN, çalışmalarında, sağlık hizmetinin sağlanması sürecinde sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti alanlar arasında çatışmalar olabildiğini, sağlık çalışanlarının %70’i sağlık hizmeti yerine getirme süreçlerinde çatışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çatışmaların uzlaşmaya dönüşümünün sağlanması için süreç yönetimi ve süreç iyileştirmesi yapılması gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu süreç yönetiminde; sağlık hizmeti sunumunu yerine getirilmesi sürecinde taraflar arasında iletişim süreci analizi yapılması ve analiz sonucunda çatışma ortaya çıkan durum ve ortamlarda iletişim süreci iyileştirilme çalışmaları yapılması gerekliliğini ifade etmişlerdir.

“Sağlığımız için çalışıyoruz” isimli araştırma projesini hazırlayan Esra DIZMAN, Emine VİCDAN, Muhlise SOLAR, sağlık hizmetinin işleyişini oldukça olumsuz etkileyen, hastaların ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik uyguladığı şiddetin sık yaşandığı ve bunun önlenmesi gerektiğini, sağlık çalışanlarının güvenli yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik olarak alınması gereken tedbirler olduğunu ifade etmişlerdir. Bu tedbirlerden birinin sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı bir uygulama olan Beyaz Kod uygulamasını incelemişlerdir.  Sağlık hizmeti sunumunda oluşan şiddetin önlenmesinde mesleki eğitimlerin ve güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

“Hayatlarını sağlığımıza adamış kahramanların tükenmesine izin vermeyeceğiz” isimli araştırma projesini hazırlayan Büşra IŞIK, Melike YILDLRLM ve Elif Selcan GÖZÜBÜYÜK çalışmalarında, covid-19 salgın sürecinde ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yoğun çalışma koşullarından dolayı ve aynı zamanda salgın hastalığın getirmiş olduğu kaygının sağlık çalışanlarında tükenmişliğe sebep olduğunu, bu süreçte çoğu göğüs hastalıkları branşında hekimlerin istifa ettiğini ya da emekliliğe ayrıldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve nöbetlerini adil bir şekilde dağıtılarak, grup arkadaşları arasındaki iletişimi kuvvetli tutarak, stres oluşturan durumları en aza indirerek, motivasyonlarını yüksek tutarak, psikolojik destek verilerek covid-19 salgınının sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik etkileri azaltılabilir.

“İyi bir sağlık hizmeti iletişimden geçer bir tebessüm bin hayat” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Melda TURAN, Rukiye DEMİR ve Beyza Nur KURU, sağlık kurumundan hizmet alan kişiler ile sağlık personelleri arasındaki iletişim sorunu ele alınmıştır. Tarafların beklentilerini belirlemek, iletişim çatışmalarını iyileştirmeyi önermişlerdir. Sorunun çözümü için yönetimler belirli aralıklarla anket çalışmaları yapabilir ve sağlık personellerine etkili iletişim kurma eğitimi verilebileceğini ifade etmişlerdir.

“Sağlıklı bir hayat yalnızca sağlık çalışanları ile mümkün” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Fatma BERBER, Aybüke TÜRKOĞLU ve Melike Sultan AKTAŞ, sağlık hizmetlerinin özelliklerini, sağlık hizmet kalitesinin belirleyicisi olan sağlıkta insan kaynakları planlamasını, stratejik olarak çalışanların özlük haklarının geliştirilmesi, meslek örgütleriyle etkili iletişim ve işbirliğinin sağlanması, nicelik ve nitelik olarak sosyal hizmet uzmanlarının her kuruluşta arttırılması önemli olduğunu, çalışan verimliliğin de işin yoğunluğu, işin nasıl dizayn edildiği ve diğer uzman personel gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Sağlıklı olmak hepimizin hakkı” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Mustafa Aydın ve İsmail Göktuğ ÇENDEKİN,  ülkemizde bulunup sağlık hizmeti almış olan mülteci ve sığınmacı hastalara bu hizmeti verirken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ortaya koyarak, tarafların  birbirlerine karşı tavırlarının altında bulunan sorunları ve çözüm önerileri açıklanmıştır. En büyük sorunun iletişim konusunda ve mültecilerin kayıtlı bir evrak bulundurmamasından ortaya çıktığını açıklanmıştır.

"Hastanelerde sağlık hizmeti sunumunda acil servis yönetimi" isimli araştırma projesi çalışmalarında, Yağmur KARŞUOLUK ve Özge YÜRÜKGELDİ, acil servislerdeki yoğunluğun sağlık hizmeti sürecindeki etkileri araştırılmıştır. Sağlık hizmeti alan kişinin hizmetten beklentisi, bekleme zamanı ve tedavi süreleri incelenmiştir. Sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti veren taraflar arasındaki iletişimi güçlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.

“Sağlık hizmetlerinde iş güvenliği ilkesi ile yaşa, zor günler yaşama” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Mehmet TAVAŞ ve Kerim ESEN, sağlık kurumundan hizmet alan kişiler ile sağlık personellerinin yaşadığı iş sağlığı ve güvenliği sorunu incelenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumun ihmal edilmesi sonucunda ortaya çıkacak durumları incelenmiştir.

“Sağlık hizmetlerini sunarken önlem al hataları yok et” isimli araştırma projesi çalışmalarında, Selin YÜCEL, Eda GÖKDEMİR ve Aylin ÖZDÜZENCİLER,  sağlık kurumlarında tedavi süreçlerinde ortaya çıkan ve istenmeyen sonuçların önlenmesi konusunda araştırmalar yapmışlardır. Sağlık hizmetlerinde sorunu belirleyebilmek ve kolay bir şekilde çözüme ulaştırabilmek için sağlık kurumlarında süreç iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesinin gerekliliğini ifade etmişlerdir.

"Hastanelerde ki yatak kapasitesi kullanım durumu" isimli araştırma projesi çalışmalarında, Asya ERTAŞ ve Elif KOÇ, hastanelerin hasta yataklarının yeterlilik durumunun hizmet kalitesini etkileyip etkilemediğini, hasta yatak sayısının yeterlilik durumunun hangi durumları etkilediğini, hasta yatak sayısı artmış ise hasta yatak sayısını arttırmanın  hastanenin verimliliği açısından etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Yatak kapasiteleri belirlenmeden önce Hastanelerdeki yatak kapasitelerinin etkin ve verimli kullanımı durumu incelenmiştir.FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EGE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 38 23 3 12 69 36 81 +33
2 Fenerbahçe 38 21 7 10 73 38 73 +35
3 Konyaspor 38 20 10 8 66 45 68 +21
4 Başakşehir FK 38 19 11 8 56 36 65 +20
5 Alanyaspor 38 19 12 7 67 58 64 +9
6 Beşiktaş 38 15 9 14 56 48 59 +8
7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59 +7
8 Fatih Karagümrük 38 16 13 9 47 52 57 -5
9 Adana Demirspor 38 15 13 10 60 47 55 +13
10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 54 +2
11 Kasımpaşa 38 15 15 8 67 57 53 +10
12 Hatayspor 38 15 15 8 56 60 53 -4
13 Galatasaray 38 14 14 10 51 53 52 -2
14 Kayserispor 38 12 15 11 54 61 47 -7
15 Gaziantep FK 38 12 16 10 48 56 46 -8
16 Giresunspor 38 12 17 9 41 47 45 -6
17 Çaykur Rizespor 38 10 22 6 44 71 36 -27
18 Altay 38 9 22 7 39 57 34 -18
19 Göztepe 38 7 24 7 40 77 28 -37
20 Yeni Malatyaspor 38 5 28 5 27 71 20 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 36 21 8 7 56 31 70 +25
2 Ümraniyespor 36 21 8 7 64 37 70 +27
3 Bandırmaspor 36 19 12 5 56 34 62 +22
4 İstanbulspor 36 17 10 9 57 40 60 +17
5 BB Erzurumspor 36 16 10 10 55 44 58 +11
6 Eyüpspor 36 15 9 12 56 44 57 +12
7 Samsunspor 36 13 11 12 54 46 51 +8
8 Boluspor 36 14 14 8 42 44 50 -2
9 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
10 Tuzlaspor 36 13 13 10 45 44 49 +1
11 Denizlispor 36 14 15 7 46 50 49 -4
12 Keçiörengücü 36 13 14 9 45 47 48 -2
13 Gençlerbirliği 36 14 16 6 44 54 48 -10
14 Adanaspor 36 12 15 9 40 44 45 -4
15 Altınordu 36 14 19 3 45 62 45 -17
16 Kocaelispor 36 12 16 8 40 49 44 -9
17 Bursaspor 36 12 16 8 43 53 44 -10
18 Menemenspor 36 8 14 14 42 57 38 -15
19 Balıkesirspor 36 3 30 3 26 77 12 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/08/2022 Trabzonspor vs Hatayspor
 13/08/2022 Kayserispor vs İstanbulspor
 13/08/2022 Adana Demirspor vs Sivasspor
 13/08/2022 Galatasaray vs Giresunspor
 14/08/2022 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 14/08/2022 Ümraniyespor vs Antalyaspor
 14/08/2022 Alanyaspor vs Beşiktaş
 15/08/2022 Konyaspor vs Başakşehir FK
 15/08/2022 Kasımpaşa vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/08/2022 Altay vs Samsunspor
 13/08/2022 Manisa FK vs Boluspor
 13/08/2022 Çaykur Rizespor vs Keçiörengücü
 13/08/2022 Eyüpspor vs Denizlispor
 13/08/2022 Gençlerbirliği vs Altınordu
 14/08/2022 Bodrumspor vs Yeni Malatyaspor
 14/08/2022 Sakaryaspor vs Göztepe
 15/08/2022 Adanaspor vs Tuzlaspor
 15/08/2022 BB Erzurumspor vs Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
HABER ARA
YUKARI YUKARI