Bugun...


İBRAHİM ÖZKALEMKAŞ

facebook-paylas
Fatih Sultan Mehmed (IV)
Tarih: 14-06-2021 21:29:00 Güncelleme: 14-06-2021 21:29:00


   (30.03.1432 / 03.05.1481)

‘‘Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.’’

Fatih,in güzel sözüyle sözlerime başlamak istiyorum. İstanbul Fatih’in düşündüğü mutluluk kapısı olma yolunda ilerliyordu.1204 ‘teki IV. Haçlı seferinde Latinlerin yağmaladığı İstanbul’u Fatih tekrar ayağa kaldırıyordu.Her padişahın ayrı bir meziyeti vardı. Fatih’in meziyeti ise bahçıvanlıktı. Buradan hareketle Fatih toprağa tohumları ekerek İstanbul’un geleceğini şekillendiriyordu.

Fatih İstanbul’un geleceğini şekillendirmeye dursun, burada asıl önemli iki konuya değineceğim. Birincisi, hepinizin bildiği fethin sembolü Ayasofya’nın camiye çevrilmesi hadisesi. Bu konuya paralel olarak Fatih’in bir sözünü aktarmak isterim: ‘‘Hayatım boyunca Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmadım. Allah’ın rızasını kazanmak için uğraştım tek gayem bu idi.’’ Bu sözünden hareketle islam hukukunda bir şehir fethedildiği zaman kılıç hakkı olarak o yerin sembolü ve  en büyük mabedi camiye çevirilir. Fatih’te Allah’ın emirlerini yerine getirerek dinini yayarak ve Efendimizin sözüne mazhar olarak, istanbul’u fethediyor. İslam tarihinde Mekke fethin gülü ise, İstanbul’da gülün fethidir. Böylelikle Ayasofya Camisi’de fethin sembolüdür. Ayrıca bir gerçek var ki, Ayasofya’nın müze olarak kalmasının bir kötü tezahürü olarak o mabedin zemininde asırlarca ecdadımızın alnı secdeye değmiş ve biz ayakkabılarla o mabedin zeminine basıyoruz. Biraz düşünelim herhangi bir camimizin zeminine  acaba ayakkabı ile mi basıyoruz? Ayrıca İsabel Catolica (Kirli İsabel) 1492 yılında Endülüs’ü işgal ederek,orda bulunan Müslüman ve Musevilere katliam yaparak Kurtuba camisini kiliseye çevirerek kendince İstanbul’un intikamını almıştır. Sonuç olarak; Cami olarak kalması bizim tarihimiz açısından çok daha önemlidir.

Fetihle işgal arasındaki farkı açarsak fetih demek açmak demektir. Fetihle kalpleri açarız ve gönülleri kazanarız. Bu yüzden İstanbul mutluluk kapısı oluyor. İşgal ise örneğin, 1204’te Latinlerin İstanbul’da ki yaptıkları tahribat ve zulümdür.Bu konuyu Kudüs’ün haçlı seferlerindeki işgali gibi bir başka olayla da örneklersek; Kudüs’ün işgalinde  ordaki bütün müslümanlar katledilerek haçlı askerleri dizlerine kadar müslüman kanı akıtılmışlardır. Bütün camiler ya kiliseye çevrilmiş ya da yıkılmıştır. Osmanlılar, Kudüs’ü fethedince oraya huzur ve barışı getirdi. 3 semavi dini benimseyenler bir arada yaşadı. Bizim tarihimizin kanlı batı tarihi arasındaki farkı ile; fetihle işgal arasındaki farkı iyi bir şekilde irdeleyerek; gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulamak istediğimden dolayı tarihteki olaylardan kesitler sundum. Güzel bir Çin atasözü der ki, ‘‘Ecdanını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler’’. Büyük devlet olmak istiyorsak tarihimizi iyi bilip bunu gelecek nesillere aktarmalıyız. Tarihimizden ilham alan donanımlı ve iyi ahlaklı nesillerin yetişmesiyle ülkemiz muassır medeniyetler  seviyesine gelecektir.

Bir diğer bir konuda Fatih İstanbul’u fethettiğinde hep şu sözler söylenir. Bizanslı sanatkar, ilim ve bilim adamları Avrupa’ya kaçarak orada Rönesans’ı başlattıkları anlatılır. Bunun gerçeği şudur:1453’ten sonra Avrupa’ya giden Bizanslılar Rönesans başlatmak şöyle dursun, geçimlerini Grekçe dersi vererek sağlıyorlardı. Ayrıca 1000 yıllık Bizans’ta dünya çapında kaç bilgin yetişmiştir ki, Rönesans’ı başlatsın.

Peki Fatih İstanbul’u alınca Bizans hanedanının ve Bizanslı aydınların akibeti ne oldu? Osmanlı’da ırka, kökene, kılık kıyafete bakılmazdı. Bizans hanedanı ile aydınları Osmanlı bünyesinde erimiş gitmiştir. ‘‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın.’’  Bu söz Osmanlı’nın o çağdaki devletlerle olan  farkını ortaya koyuyor. Hanedan mensubu Mesih paşa Osmanlı’da sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Bizanslı aydınlardan Plethon, Amirutzes ve Kritovulos Fatih’in hizmetinde aynı şekilde çalışmaya devam etmişlerdir.Belkide hala torunlarının torunları aramızda yaşıyorlar.

 İSTANBUL SONRASI FETİHLER (1454-1459)

İstanbul’un fethinden sonra komşu devletlerle bir süre barış içinde kalmayı uygun gören Fatih, tebrik için gelen Avrupalı bütün elçileri çok iyi karşıladı. Rodos şövalyelerinden başka Avrupa’nın bütün devletleri tebrik için özel elçi göndermişlerdi. Rodos şövalyelerinin elçi göndermemesi dikkatten kaçmadı. Öteden beri vergi veren devletlerle, İstanbul’un fethinden sonra bağlılıklarını bildiren adalar ve diğer kaleler vergi vermeye devam edeceklerdi. Tebrik için elçi gönderen hükümdarlardan biri de Sırbistan kralı idi. Sırbistan, II. Murad zamanında Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, daha sonra bağımsızlık verilerek Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında bir tampon devlet haline getirilmişti. Fakat bazı kaleler yine Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştı. Sırp kralının elçisi Fatih’e tebriklerini sunduktan  sonra şöyle dedi: “Sultanım, babanız Gazi Murad Han zamanında size geçmişken, vefatından sonra tekrar Sırbistan’a kalan iki kalenin anahtarlarını da kralım adına size takdim ediyorum. ’’Bu bir oyalama takdiğiydi. Çünkü Sırbistan ve Macarlar birlikte hareket ediyorlardı. Anahtarı bırakılan kaleler zaten Türklerin hakimiyetindeydi. Bu durum karşısında Fatih, Sırp kralı Brankoviç’e elçi göndererek bazı Sırp kale ve bölgelerinde hak iddia etti. Uzun zaman geçtiği halde elçinin dönmediğini gören Fatih, Sırbistan üzerine yürüdü. Semendire ve Sivricehisar’ı kuşatma altına aldı. Sivricehisar kısa zamanda fethedilerek Sırp hazinesi ele geçirildi. Semendire’nin de dış istihkâmları zaptedildi. Kış mevsimi olması sebebiyle kuşatma kaldırıldı.(1454) Fatih Sirbistan’da az bir kuvvet bırakınca, Hunyadi Yanoş ile Sırp kralı fırsattan istifade saldırıya geçtiler.Türk kuvvetinin komutanı Mehmed Bey’i esir ettiler. Bunun üzerine Fatih, geri dönünce; Sırplar yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul ederek barış antlaşması imzalamaya razı oldular. Fatih, 1455 yılında ordusunun başına geçerek Sırbistan’a doğru ilerledi. Üsküp’ün berisindeki Kratova (Karadonlu) dağını aştı. Önüne çıkan bütün kaleleri fethetti. Nikbori, Trepsta ve Novoberda kalelerinde pek çok ganimet elde edildi. Bu sefer dönüşünde Murat Hüdavendigar’ın (Meşhed-i Hüdavendigar) Türbesini ziyaret ederek yemekler hazırlatıp, ruhlarına dualar okutturmuştur. Bu seferden sonra Boğdan’ın Osmanlı’ya tabi olmasıyla, karadeniz Macar ve Sırp İttifakına karşı kapanmış oldu. Fatih biliyordu ki,Tuna’ya hakim olan bütün Sirbistan’a hakim olurdu.

Sırp ve Macarları bir süre kendi haline bırakan Fatih, hatırlanacağı üzere Molla Gürani’den ders alırken sınıf arkadaşı olan Arnavut Bey’i İskender İsyan çıkararak Berat şehri üzerine yürüdü. Bunun üzerine Fatih, İsa Bey’i İskender Bey üzerine göndererek isyan bastırıldı. Bu isyanın arkasından Türk ticaret gemilerine ve kıyı sahillerine saldırıp bağımsız devletmiş gibi hareket eden Rodos şövalyelerine karşı harekete geçen Fatih, altı ege adasına çıkartma yaparak şövalyeleri vergiye bağladı.

Fatih Sultan Mehmed, Sırbistan’a bir sefer daha yapmaya karar verdi. Bu defa hedef Belgrad olacaktı. Fatih 150 bin kişilik bir ordu ile harekete geçti. Ayrıca Tuna’dan ilerleyecek 200 gemi vardı. Bu gemilerde yedisi havan topu olmak üzere 300 top bulunuyordu. Bu büyük ordunun yalnız Belgrad’ı değil, bütün Sırbistan’ı, hatta Mâcaristan’ı fethedebileceğini anlayan Avrupa devletleri hemen harekete geçtiler. Macarlar’ın ünlü kumandanları ve milli kahramanları Hunyadi Yanoş da büyük bir ordu ile Belgrad’a hareket etti. Ayrıca, Tuna’da, Türk gemilerine karşı 200 gemiden oluşan bir donanmayı da harekete geçirdiler. Belgrad 39 gün boyunca kuşatıldı. Belgrad’ta çok şiddetli çarpışmalar oldu. Fatih alnından ve dizinden yaralanınca kuşatma kaldırıldı. Bu savaşta aldığı ağır yaraların etkisiyle  Hunyadi Yanoş’ta bir süre sonra öldü.(1456).

Sırp kralı Brankoviç bir süre sonra ölünce yerine oğlu Lazar geçti ama o da ancak iki ay yaşadı. Bundan sonra Sırbistan’da taht kavgası başladı. Tahtta hak iddia edenler, Lazar’ın dul karısı Eleni, damadı olan Bosno kralı ve kızı Prenses Mara idi. Prenses Mara, II. Murad’la evlenmiş olduğundan, Fatih’in üvey annesiydi. Lazar’ın dul karısı Eleni güçlü rakiplerle mücadele edemeyeceğini sezip Sirbistan’ı Papa’ya devrettiğini duyurunca; bu kez işin içine Papa’da karışmış oldu. Buna nazaran Fatih’te üvey annesinden dolayı tahtta hak iddia ediyordu. Ortodoks olan Sırplar Türklerin adayı olan Mahmud Paşa’nın ortodoks kardeşi Abogoviç’in tahta geçmesini daha uygun buldular. Fakat Lazar’ın dul karısı Eleni Abogoviç’ e tuzak kurup; yakalatıp Macaristan’a teslim etti. Bunun üzerine Sırbistan karışınca; Fatih, Mahmud paşa’yı kuvvetli bir ordu ile Sırbistan’a gönderdi. Böylelikle(Belgrad hariç) bütün Sırbistan Osmanlı eyaleti oldu. Bunun sonucunda Macaristan’la Sınır komşusu olundu.(1459)

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/08/2021 Beşiktaş vs Çaykur Rizespor
 14/08/2021 Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
 14/08/2021 Altay vs Kayserispor
 14/08/2021 Hatayspor vs Kasımpaşa
 15/08/2021 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 15/08/2021 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
 15/08/2021 Antalyaspor vs Göztepe
 16/08/2021 Sivasspor vs Konyaspor
 16/08/2021 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 16/08/2021 Giresunspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/08/2021 Gençlerbirliği vs Eyüpspor
 14/08/2021 İstanbulspor vs Manisa FK
 14/08/2021 Balıkesirspor vs Boluspor
 14/08/2021 Denizlispor vs Bandırmaspor
 15/08/2021 Keçiörengücü vs Altınordu
 15/08/2021 Tuzlaspor vs MKE Ankaragücü
 15/08/2021 Bursaspor vs Adanaspor
 15/08/2021 Menemenspor vs BB Erzurumspor
 16/08/2021 Kocaelispor vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/09/2021 Ankaraspor vs İnegölspor
 05/09/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Sakaryaspor
 05/09/2021 Bodrumspor vs Afjet Afyonspor
 05/09/2021 Çorum FK vs Diyarbekir Spor
 05/09/2021 Hekimoğlu Trabzon vs Etimesgut Belediyespor
 05/09/2021 Kahramanmaraşspor vs Serik Belediyespor
 05/09/2021 Sarıyer vs Ergene Velimeşe
 05/09/2021 Sivas Belediyespor vs Turgutluspor
 05/09/2021 Somaspor vs Niğde Anadolu FK
 05/09/2021 Van Spor FK vs Adıyaman 1954 SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/09/2021 Batman Petrolspor vs Bursa Yıldırımspor
 05/09/2021 Belediye Kütahyaspor vs Arnavutköy Belediye
 05/09/2021 Çatalcaspor vs Karaman Belediyespor
 05/09/2021 Elazığspor vs Bergama Belediyespor
 05/09/2021 Erbaaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 05/09/2021 Hendek Spor vs Fatsa Belediyespor
 05/09/2021 Kahta 02 Spor vs Artvin Hopaspor
 05/09/2021 Nevşehir Belediyespor vs Mamak FK
 05/09/2021 Sancaktepe FK vs Osmaniyespor FK
HABER ARA
YUKARI