Bugun...


ÖZER ATAÇ

facebook-paylas
'Mevkilere Yemin Olsun'
Tarih: 26-12-2021 10:09:00 Güncelleme: 26-12-2021 11:50:00


-Kimin ?!

-“Yıldızların” , diyor yüce Yaradan:
(vakıa, 56: 75 ); bunun büyük bir yemin olduğunu da ekliyor(56: 76).

‘-Yemin’, kozmik iddia olmalı;
ya, ‘büyük yemin’ nedir?

-O da aracısız, kozmozda olmayan kodlu iddia..

Bilirsin, sistem içinde güven, mutlak değidir; çünkü istisnalar daima sistemi kuşatan alandan gelir.

Yani kuşatılmış varlıklar olarak, edebli olmamız veya olmaya uyarılmamız boşuna değil.

-“Edep Yâ Hû”!! 
Tüm O’ndan gelen O’nu temsil eden zamirlere....

*

Kutsal görevler.

İnsanlık neden  örgütlü?
Cevabı basit: 
-Tekil yetersizliğini aşmak için.

İnsanlık ‘gelişimli esenlik’ için kurduğu büyük siyasal organizasyonlarda;
iş bölümü, verimlilik, güvenlik ve devamını sağlayacak mevkiler makamlar oluşturur. 

Artan nüfus, görevlerin, koşulların karmaşıklığı değişkenliği ile mevkilerin gücü, teşrifatçı, etkisi çoğunlukla “sakin” durmaz; biri diğeriyle  kesif, giderek amansız  rekabete girer. 

O mevkilere ulaşanlar,  görevlerin yüceliği ile  giderek kendilerini özdeşleştirir.  Bu  talep, istisnasız tüm yetkilendirilenlerde olduğundan organizasyonlara ait kılınır. 

Böylece organizasyon ile özdeşleşim, ilgiliye, sembollerine, görev yerlerine pagan ulûhiyetler atfedilmesine yol açar.(1)

Toplumun beklentilerini kısmen yerine getirirken; mevkilerine itaatı, görevlerinin yanına giderek önüne önüne geçirirler. 

Bunun için bir çok “görev hamasiyatı”yayıcı enstrüman oluşturulur.
İnandırıcı vaaz enstrümanlarını çoğaltarak hiç susturmazlar; tıpkı hiç kurulmayan kol saatleri gibi. 

(1) Hac/22:37= Kurban ibadeti olarak kesilen hayvanlar hakkında: ”onların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşmaz; O’na ulaşacak olan takvanız (vicdani adalete adanma) dır.”

*

Mutlak İtaat, olası değildir ya da özendiricidir.

İtaat, yönetenlerin görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlayan organizasyon bağı olarak bilinir. Yani itaatin organizasyonun olmazsa olmazına dönüşmesi “görev icabıdır”. 

İtaat edenin işlevi,  görünürde ne kadar etkiliyse, itaat edilene özenmesi  o kadar içten ve etkilidir 

İtaat edilene özenme, itaat çekirdeğinin  kabuğudur. Her itaatin bağlılığı gibi  tersi olan itaat edilene özenmesi; kişide, kurumda  kabuk ve öz şeklini alır. Bu oluşumun İçteki hassasiyeti dışarısının güvenli sertliğiyle sağlar.

İtaat ilişkileri toplumsal kollektiflikten kaynaklandığından 
bu İlişkiler çoğunlukla didişme, tüketici rekabetler meydana gelir; ki  
toplumsal yıkımlar insanlığın geçmişinde, yaşadığımız süreçte 
bu yüzden devam etmektedir. 

*
Mevki’, yörünge demektir.

Mevkiilere yükselmiş olanlar, yol arayan insanlığa duruşlarıyla yol buldururlar mı?! 

Onları yaşam okyonusunun “kazanma kıyılarında”, “kibir kayalıklarına” çarpıp parçalanıp boğulmalarına  engel olurlar mı?!?

*

Aslında  yol gösterme “işi”  yıldızlarındır.

Fakat  insanların oluşturduğu “yıldızlık” sıfatları  da 
ister sanatçı, ister siyasetçi olsun toplumlara ‘gelişimci esenlik’ yollarını göstermeli.

Nahl / 16: 15 =
“ve alâmat ve bi necmi hum yehtedun/  ve  işaretler ve yıldızlarla yol bulurlar. ”

Olgulara baktığımızda,  bu hüküm insan “yıldızlarında” ender,
gök yıldızlarında genellikle 
 (astrolojik yorum) doğru görülüyor.

*

Terfi yükü,

Eski Çin  Qing hanedanlığında yaygın kabul vardır:

“Kim, terfi alırsa yükü ağırlaşır, kim, nîmete kavuşursa, bedelini öder; istediğin, sınavındır.”

Bu yaygın kabül, sosyal düzenimizde ve herşeyin  kimyasında kendini doğruluyor.

Örneğin, kimya biliminde; 
atomun, proton -nötron izdivacıyla, elektronların mevkileri, yörüngeleri çekirdeğin dışına doğru aldığı enerjiye  bağlı olarak  “yükselir”.

Alınan enerji kararsızlığı artır; sosyal benzetme yaparsak, yükselen bireylerde kararsızlığın sebebi  kaygı, kaybetme güdüsüdür. Bu güdü, kibirle perdelenmek istense de hep yüzeyde kalır.

Nasıl evrende yol alan ışık demetleri enerji taşırsa; organize olmuş insan kümeleri enerji hükmünde mevkiler, makamlar, yetkiler oluşturur. Devamında, tıpkı elektronlara isabet eden ışınların aktardığı enerji gibi toplumlar da  “seçilen” bireylere  güç, yetki, aktarır.

Sonra, enerji alan elektronların çekirdekten dış mevkilere “uzaklaşmasını”, mevki alan insanların gündelik, basit yaşamın cevherinden uzaklaşması izler.

 Bütün bunların sebebi nedir ?

Bunlar yaşamda, atomlarda, insanda tekâmül (daha gelişmiş biçim ve koşullar oluşturarak ilâhi iradeye ilerlemek) içindir.

*

Demokratik seçim enerji aktarımıdır.

Seçilmiş insan ile elektrik yüklenmiş elektron arasındaki benzerlik, açık ve nettir. Fakat sonuçları;
atomların yeni bileşik kazanmaları lehine olurken; organize insanlık halâ seçtiklerinin istismarıyla uğraşmaktadır.

Elektron veya yetkilendirilmiş yönetici;kimin enerjisi (mevki) artarsa, 

çekirdekten (halktan) uzaklaşarak dış yörüngelere yükselir.

 Diğer yüksüz elektronlar ve yetkisi düşükler ise  çekirdeğe, güncel yaşama en yakın yörüngede kalır. 

*
Ayrıca,

yörüngelerin  atomların  yaptığı bileşiklere göre çekirdeği tam, kuşatma-maları da   ilginçtir.

Genelliklen yörüngeleri, çekirdeği tam dairesel  kuşatıcı olarak biliriz; bunu sosyal düzendeki aziz resimlerinde
(klise freskleri) kral taçlarında,  güneş  çevresindeki parlaklıktan esinlenmiş daireler olduğu çok açık.  

Fakat,   bazı bileşikler atom çekirdeğini kuşatmayıp, atomun  çevresinin belirli  yerlerinde  küçük  daire oluşturabilir. Genç kızların kulaklarına taktığı iri dairesel küpeler buna iyi sosyal örnek olabilir; yani bu işleve,  daha şık, cazip olmanın çabası diyebiliriz. 

Özetle, atom çekirdeği ile insan bedeni  aynı amaçlı “takıları” kullanarak gelişir.

Eskiler boşuna dememiş: “benzeşim her yerde vardır”

*

Karizma: Kütle çekimi.

Uzayda kütleler esir maddesine  çökerek konumlanır. Bu çökümün içbükey eğriliği, gezegenlerde uydu menzilleri olarak görülür.Güneşimizin etrafındaki gezegensel yerleşim buna  örnektir. 

Uzayda yol alan ışık demetlerinin eğrilmesi yollarına çıkan kütlenin iç bükeylerinden dolayıdır.  

Işık demetleri taşıdıkları enerji ile yol alırken, aynı zamanda temas ettikleri kütleye enerji bırakırlar.  Bu, Amazon ormanında ilerlemeye benzer; her engel enerji alır.

Bu evrensel, fiziksel olgu çok önemli dersler taşır:

Toplumsal düzenlerde yönetim organizasyonları, yetki aktarmaları, temsil ve teşrifatlar,... toplumsal hedeflerin gerçekleşmesi için aktarılan birikimin enerjisini, gelişim hedeflerine varmadan azaltan tüketen kamusal handikaplardır.

Bu yüzden dünyamızda, gelişim yolunda tükenen 17O dolayında devlet vardır.

*

Tek dünya devleti mümkün mü?

Biraz aşkın olacak fakat bir soru daha var:

Teknoloji ve dijitalliğin ilerlemesinin sonucu küreselleşen yeryüzünde, tek yönetim yönsemesi (temayülü) gösteren insanlık; tek devlet olduğunda, söz konusu bükülme yani bürokratik dolayım, teşrifat, hantallıklar; oluşturacakları enerji kayıplarıyla insanlığın esenlik amaçlarını daha fazla engeller mi?

Cevabı iki olasılıklı ve tekâmül seviyesiyle ilgilidir.

Gelişim seviyesi düşük, kayırmacılığın, adaletsizliğin yaygın olması çürütücüdür; paylaşımcılığın, adaletin hakim olması ise şereflendirici sonuçlar  getirecektir. 

*

Daha somut olması açısından; İnsanın sinir sistemindeki istemli ve istem dışı çalışma bu hususa  esaslı indirgemeci örnek olacaktır. 

İnsanda irade  ve gelişim ne kadar yetkinse,  istem dışılık o kadar azalır. Gelecekte doğa ile uyumlu yolda ilerleyen insanlık, iç organlarını iradesiyle denetleyecek düzeye ulaşması bugünden öngörülebilir.
 
Geçmişten bu yana yetkin meditatif çalışmalarda yol alan kişilerin, kendi bedenlerinde istem dışı çalışan iç organlarını kısmen kontrol altına aldıkları bilinmektedir.

 *

Gelelim  başlığın öznesi yıldızlara.

Nasıl, dünyamız üzerinde güneşin doğumundan batışına kadar enlem, boylama göre bir noktaya gönderdiği ışık tayflarının farklı ısı, ışık, titreşim dereceleri varsa; dünya dışındaki gezegen ve yıldızların  büyüklükleri, içerdiği madde ve gazları, dünyaya uzaklıkları yani  mevkimlerinden;  

dünyamızın her varlığına gönderdikleri ışın ve titreşimler  varlık için dışsal  yazılımdır. 

Yukarıda  insan bedeninin sinir sistemine değinirken. Buna  ‘istemli sinir sistemi’ demiştik. 

Varlığın iç yapısı ve ona yönelik dış etkilerin, varlık üzerindeki geçici dengesi, o varlığın biçimini karakterini oluşturur.

Buradan tekrar insana ve kitlelerin oluşturduğu organizasyonlara, devletlere benzeşmişim ile bakacak olursak; sertlik, esneklik, atıklık, sabr; aceleci, kaygılı, bencil, kibirli karakterler ve yapılar olması kaçınılmazdır.

Bu yüzden verim; paylaşımcı, verici,  diğergam  enerji (yetki ) kullanımlarında ortaya çıkmaktadır.  Aksi olan;  kıtlık, atalet, israf, haksızlık, ayrımcılık,... getirir. 

Bütün bunlar, kozmik yazılımı oluşturuyor. Bu yazılım, zaman sürdükçe bitmeyecek; doğru- yanlış evreninde ikili sistem olarak ilerleyecek.

*

Karanlık taraf.

Bu yazılım, sadece ışıkta yoktur; karanlığın her zerresinde de vardır.

Karalık taraf, kara delik,... bilgisayarda 1-0 kodlamasında, 
sıfır tarafını temsil eder.

-Peki, ışık enerji iletirken, karanlık neyi iletir?

Karalık, bir’in  harmanı dönüşümü yenilenmesi anlamında iradedir. 

Kur’an da buna Yaradan’a ithafen,
“ol /kûn” emri öncesi,
ilâhi irade denmektedir.  

Karalık tarafın sonsuz olasılığı ile “bir”  kesiminin  umudu; irade ve emrin iz düşümüdür.

Ve tüm başarısızlıklar, “sıfırı tüketmeler”, verimsiz ya da verimi bozulmuş girişimlerin sonsuz olasılıklara geri dönüşü;

“Emanetin”, (2) israfı, yerinde kullanılmaması, istismarı gibi karanlık taraf çekimlerinin fazlalığından olduğu unutulmamalıdır.

(2) “Emanet”; geçici, süreli olan her şey.

*

Ne diyorduk:

yüksüzlük, yoksulluk, beceriksizlik, “hizmet elemanı”  olarak bilinir.
Fakat işin esası bilindiği gibi değilmiş!.

Yüce Yaradan:“Oysa hor görülen yoksulları, toplumlarında önder, varis yapmak isteriz.” (3)
buyurmuş.

Yine “alt yörüngede” yerleşikler  için 

M.Ö. 620 lerde Lao Tzu; 
“vadi ol ; ki, zenginlik sana aksın” demiş. 
(3) Kasas 28:5

*

Yetki ve etki aşağıda!

Atom çekirdeğinin ağurası, çevresindeki yörüngelerde  dolanan bulutsu elektronlar  oluşturur. 

Alçak yörünge, atom çekirdeğine yakındır ve o elektronlar,  atomik sistemin “iç hizmetinde”  varlığını sürdürmesi için  çalışır; yüksek yörüngedeki elektronlar ise dıştaki diğer atomlarla yeni bileşimler sağlar; atomu âdeta beslemeye çalışır.

Evrenin gelişimine koşut yeni maddeler oluşması bu yüzdendir.
*
Sonuç  olarak;

hiyerarşide, mevkiide Hermes’ in dediğine geldik:

 “Aşağısı yukarısı, yukarısı aşağısı gibidir.”; “yukarıdakilere”  aşağısını daima fiili olarak hatırlatalım.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 7 5 0 2 11 1 17 +10
2 Adana Demirspor 8 5 1 2 16 9 17 +7
3 Konyaspor 8 5 1 2 9 2 17 +7
4 Galatasaray 8 5 1 2 9 5 17 +4
5 Trabzonspor 8 5 2 1 13 11 16 +2
6 Beşiktaş 8 4 1 3 16 10 15 +6
7 Fenerbahçe 7 4 1 2 20 6 14 +14
8 Kayserispor 8 4 4 0 10 7 12 +3
9 Kasımpaşa 8 4 4 0 8 15 12 -7
10 Gaziantep FK 8 3 3 2 13 11 11 +2
11 Alanyaspor 8 2 3 3 11 16 9 -5
12 Giresunspor 7 2 3 2 6 9 8 -3
13 Fatih Karagümrük 6 1 2 3 8 10 6 -2
14 Antalyaspor 7 2 5 0 8 14 6 -6
15 İstanbulspor 6 1 3 2 4 10 5 -6
16 MKE Ankaragücü 7 1 5 1 7 13 4 -6
17 Sivasspor 8 0 4 4 6 13 4 -7
18 Hatayspor 7 1 5 1 4 11 4 -7
19 Ümraniyespor 8 0 6 2 5 11 2 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Keçiörengücü 7 4 1 2 16 11 14 +5
2 Eyüpspor 7 4 1 2 10 7 14 +3
3 Sakaryaspor 7 4 3 0 12 8 12 +4
4 Pendikspor 7 3 1 3 8 4 12 +4
5 Bodrumspor 7 3 2 2 13 10 11 +3
6 Manisa FK 6 3 1 2 10 8 11 +2
7 Boluspor 6 3 1 2 5 3 11 +2
8 Bandırmaspor 6 3 1 2 8 7 11 +1
9 Samsunspor 7 2 1 4 9 7 10 +2
10 Çaykur Rizespor 6 2 1 3 8 4 9 +4
11 Tuzlaspor 7 2 2 3 8 8 9 0
12 Göztepe 7 2 3 2 4 7 8 -3
13 Adanaspor 7 1 2 4 10 10 7 0
14 Gençlerbirliği 6 1 2 3 9 10 6 -1
15 Altay 7 1 3 3 4 7 6 -3
16 Erzurumspor FK 5 0 2 3 6 10 3 -4
17 Altınordu 6 0 3 3 6 12 3 -6
18 Yeni Malatyaspor 7 0 4 3 7 16 3 -9
19 Denizlispor 6 0 4 2 5 9 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 İskenderunspor A.Ş. 7 6 1 0 10 4 18 +6
2 Kocaelispor 7 4 0 3 13 5 15 +8
3 Karacabey Belediye Spor 7 4 0 3 10 3 15 +7
4 1928 Bucaspor 7 3 0 4 9 3 13 +6
5 Zonguldak Kömürspor 7 4 2 1 11 7 13 +4
6 Ankara Demirspor 7 3 1 3 7 3 12 +4
7 1461 Trabzon FK 7 3 1 3 6 4 12 +2
8 Kırklarelispor 7 2 1 4 7 6 10 +1
9 Fethiyespor 7 3 3 1 9 9 10 0
10 Serik Belediyespor 7 2 1 4 9 9 10 0
11 Van Spor FK 7 2 2 3 7 6 9 +1
12 Kastamonuspor 7 2 2 3 5 5 9 0
13 Etimesgut Belediyespor 7 2 3 2 9 7 8 +2
14 Sarıyer 7 1 2 4 9 10 7 -1
15 Kırşehir FSK 7 1 2 4 5 6 7 -1
16 Adıyaman FK 7 1 4 2 5 8 5 -3
17 Diyarbekir Spor 7 1 5 1 7 15 4 -8
18 Balıkesirspor 7 1 5 1 5 13 4 -8
19 Uşak Spor 7 0 4 3 3 13 3 -10
20 Pazarspor 7 0 6 1 3 13 1 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 5 4 1 0 6 3 12 +3
2 Belediye Derincespor 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 52 Orduspor FK 5 3 1 1 5 3 10 +2
4 Elazığspor 5 3 1 1 4 2 10 +2
5 Belediye Kütahyaspor 5 2 0 3 8 2 9 +6
6 Karaköprü Belediyespor 5 2 0 3 6 1 9 +5
7 Ağrı 1970 Spor 5 3 2 0 5 5 9 0
8 Hacettepe 1945 5 2 1 2 7 6 8 +1
9 Karşıyaka 5 2 2 1 6 4 7 +2
10 1922 Konyaspor 5 2 2 1 6 6 7 0
11 1954 Kelkit Bld.Spor 5 1 1 3 4 4 6 0
12 Şile Yıldızspor 5 0 0 5 3 3 5 0
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 2 2 3 5 5 -2
14 Çatalcaspor 5 1 3 1 3 4 4 -1
15 Edirnespor 5 1 4 0 2 7 3 -5
16 Yomraspor 5 0 3 2 2 5 2 -3
17 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 5 0 3 2 2 7 2 -5
18 Eskişehirspor 5 0 4 1 6 14 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/10/2022 Fatih Karagümrük vs İstanbulspor
 07/10/2022 Gaziantep FK vs Adana Demirspor
 08/10/2022 İstanbulspor vs MKE Ankaragücü
 08/10/2022 Antalyaspor vs Konyaspor
 08/10/2022 Giresunspor vs Beşiktaş
 09/10/2022 Ümraniyespor vs Kayserispor
 09/10/2022 Hatayspor vs Alanyaspor
 09/10/2022 Fenerbahçe vs Fatih Karagümrük
 10/10/2022 Başakşehir FK vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/10/2022 Erzurumspor FK vs Denizlispor
 07/10/2022 Adanaspor vs Bandırmaspor
 08/10/2022 Bodrumspor vs Sakaryaspor
 08/10/2022 Keçiörengücü vs Boluspor
 08/10/2022 Eyüpspor vs Manisa FK
 08/10/2022 Samsunspor vs Gençlerbirliği
 09/10/2022 Tuzlaspor vs Altınordu
 09/10/2022 Yeni Malatyaspor vs Erzurumspor FK
 09/10/2022 Denizlispor vs Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/10/2022 Adıyaman FK vs Etimesgut Belediyespor
 05/10/2022 Pazarspor vs Kocaelispor
 05/10/2022 Van Spor FK vs Diyarbekir Spor
 05/10/2022 1461 Trabzon FK vs Kastamonuspor
 05/10/2022 Zonguldak Kömürspor vs Karacabey Belediye Spor
 05/10/2022 Kırklarelispor vs İskenderunspor A.Ş.
 05/10/2022 Uşak Spor vs Serik Belediyespor
 05/10/2022 Balıkesirspor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 05/10/2022 Fethiyespor vs Ankara Demirspor
 05/10/2022 1928 Bucaspor vs Sarıyer
 09/10/2022 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Pazarspor Pazarspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kırşehir Futbol Spor Kulübü yenilmez
 09/10/2022 Kastamonuspor - Adıyaman FK Kastamonuspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Kastamonuspor yenilmez
 09/10/2022 Serik Belediyespor - Balıkesirspor Balıkesirspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
 09/10/2022 Sarıyer - Uşak Spor Sarıyer ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Uşak Spor yenilmez
 09/10/2022 Sarıyer - Uşak Spor Uşak Spor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 09/10/2022 Diyarbekir Spor - İskenderunspor A.Ş. Diyarbekir Spor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  İskenderunspor A.Ş. yenilmez
 09/10/2022 1928 Bucaspor - Kırklarelispor 1928 Bucaspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez
 09/10/2022 Karacabey Belediye Spor - Van Spor FK Karacabey Belediye Spor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 09/10/2022 Kocaelispor - Fethiyespor Kocaelispor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kocaelispor yenilmez
 09/10/2022 1928 Bucaspor - Kırklarelispor Kırklarelispor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/10/2022 Çatalcaspor vs Nevşehir Belediyespor
 09/10/2022 Ağrı 1970 Spor vs Belediye Derincespor
 09/10/2022 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 09/10/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Hacettepe 1945
 09/10/2022 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü vs 1922 Konyaspor
 09/10/2022 Eskişehirspor vs Edirnespor
 09/10/2022 Karşıyaka vs Karaköprü Belediyespor
 09/10/2022 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Kütahyaspor
 09/10/2022 52 Orduspor FK vs Elazığspor
HABER ARA
YUKARI