Bugun...


ÖZER ATAÇ

facebook-paylas
'Mevkilere Yemin Olsun'
Tarih: 26-12-2021 10:09:00 Güncelleme: 26-12-2021 11:50:00


-Kimin ?!

-“Yıldızların” , diyor yüce Yaradan:
(vakıa, 56: 75 ); bunun büyük bir yemin olduğunu da ekliyor(56: 76).

‘-Yemin’, kozmik iddia olmalı;
ya, ‘büyük yemin’ nedir?

-O da aracısız, kozmozda olmayan kodlu iddia..

Bilirsin, sistem içinde güven, mutlak değidir; çünkü istisnalar daima sistemi kuşatan alandan gelir.

Yani kuşatılmış varlıklar olarak, edebli olmamız veya olmaya uyarılmamız boşuna değil.

-“Edep Yâ Hû”!! 
Tüm O’ndan gelen O’nu temsil eden zamirlere....

*

Kutsal görevler.

İnsanlık neden  örgütlü?
Cevabı basit: 
-Tekil yetersizliğini aşmak için.

İnsanlık ‘gelişimli esenlik’ için kurduğu büyük siyasal organizasyonlarda;
iş bölümü, verimlilik, güvenlik ve devamını sağlayacak mevkiler makamlar oluşturur. 

Artan nüfus, görevlerin, koşulların karmaşıklığı değişkenliği ile mevkilerin gücü, teşrifatçı, etkisi çoğunlukla “sakin” durmaz; biri diğeriyle  kesif, giderek amansız  rekabete girer. 

O mevkilere ulaşanlar,  görevlerin yüceliği ile  giderek kendilerini özdeşleştirir.  Bu  talep, istisnasız tüm yetkilendirilenlerde olduğundan organizasyonlara ait kılınır. 

Böylece organizasyon ile özdeşleşim, ilgiliye, sembollerine, görev yerlerine pagan ulûhiyetler atfedilmesine yol açar.(1)

Toplumun beklentilerini kısmen yerine getirirken; mevkilerine itaatı, görevlerinin yanına giderek önüne önüne geçirirler. 

Bunun için bir çok “görev hamasiyatı”yayıcı enstrüman oluşturulur.
İnandırıcı vaaz enstrümanlarını çoğaltarak hiç susturmazlar; tıpkı hiç kurulmayan kol saatleri gibi. 

(1) Hac/22:37= Kurban ibadeti olarak kesilen hayvanlar hakkında: ”onların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşmaz; O’na ulaşacak olan takvanız (vicdani adalete adanma) dır.”

*

Mutlak İtaat, olası değildir ya da özendiricidir.

İtaat, yönetenlerin görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlayan organizasyon bağı olarak bilinir. Yani itaatin organizasyonun olmazsa olmazına dönüşmesi “görev icabıdır”. 

İtaat edenin işlevi,  görünürde ne kadar etkiliyse, itaat edilene özenmesi  o kadar içten ve etkilidir 

İtaat edilene özenme, itaat çekirdeğinin  kabuğudur. Her itaatin bağlılığı gibi  tersi olan itaat edilene özenmesi; kişide, kurumda  kabuk ve öz şeklini alır. Bu oluşumun İçteki hassasiyeti dışarısının güvenli sertliğiyle sağlar.

İtaat ilişkileri toplumsal kollektiflikten kaynaklandığından 
bu İlişkiler çoğunlukla didişme, tüketici rekabetler meydana gelir; ki  
toplumsal yıkımlar insanlığın geçmişinde, yaşadığımız süreçte 
bu yüzden devam etmektedir. 

*
Mevki’, yörünge demektir.

Mevkiilere yükselmiş olanlar, yol arayan insanlığa duruşlarıyla yol buldururlar mı?! 

Onları yaşam okyonusunun “kazanma kıyılarında”, “kibir kayalıklarına” çarpıp parçalanıp boğulmalarına  engel olurlar mı?!?

*

Aslında  yol gösterme “işi”  yıldızlarındır.

Fakat  insanların oluşturduğu “yıldızlık” sıfatları  da 
ister sanatçı, ister siyasetçi olsun toplumlara ‘gelişimci esenlik’ yollarını göstermeli.

Nahl / 16: 15 =
“ve alâmat ve bi necmi hum yehtedun/  ve  işaretler ve yıldızlarla yol bulurlar. ”

Olgulara baktığımızda,  bu hüküm insan “yıldızlarında” ender,
gök yıldızlarında genellikle 
 (astrolojik yorum) doğru görülüyor.

*

Terfi yükü,

Eski Çin  Qing hanedanlığında yaygın kabul vardır:

“Kim, terfi alırsa yükü ağırlaşır, kim, nîmete kavuşursa, bedelini öder; istediğin, sınavındır.”

Bu yaygın kabül, sosyal düzenimizde ve herşeyin  kimyasında kendini doğruluyor.

Örneğin, kimya biliminde; 
atomun, proton -nötron izdivacıyla, elektronların mevkileri, yörüngeleri çekirdeğin dışına doğru aldığı enerjiye  bağlı olarak  “yükselir”.

Alınan enerji kararsızlığı artır; sosyal benzetme yaparsak, yükselen bireylerde kararsızlığın sebebi  kaygı, kaybetme güdüsüdür. Bu güdü, kibirle perdelenmek istense de hep yüzeyde kalır.

Nasıl evrende yol alan ışık demetleri enerji taşırsa; organize olmuş insan kümeleri enerji hükmünde mevkiler, makamlar, yetkiler oluşturur. Devamında, tıpkı elektronlara isabet eden ışınların aktardığı enerji gibi toplumlar da  “seçilen” bireylere  güç, yetki, aktarır.

Sonra, enerji alan elektronların çekirdekten dış mevkilere “uzaklaşmasını”, mevki alan insanların gündelik, basit yaşamın cevherinden uzaklaşması izler.

 Bütün bunların sebebi nedir ?

Bunlar yaşamda, atomlarda, insanda tekâmül (daha gelişmiş biçim ve koşullar oluşturarak ilâhi iradeye ilerlemek) içindir.

*

Demokratik seçim enerji aktarımıdır.

Seçilmiş insan ile elektrik yüklenmiş elektron arasındaki benzerlik, açık ve nettir. Fakat sonuçları;
atomların yeni bileşik kazanmaları lehine olurken; organize insanlık halâ seçtiklerinin istismarıyla uğraşmaktadır.

Elektron veya yetkilendirilmiş yönetici;kimin enerjisi (mevki) artarsa, 

çekirdekten (halktan) uzaklaşarak dış yörüngelere yükselir.

 Diğer yüksüz elektronlar ve yetkisi düşükler ise  çekirdeğe, güncel yaşama en yakın yörüngede kalır. 

*
Ayrıca,

yörüngelerin  atomların  yaptığı bileşiklere göre çekirdeği tam, kuşatma-maları da   ilginçtir.

Genelliklen yörüngeleri, çekirdeği tam dairesel  kuşatıcı olarak biliriz; bunu sosyal düzendeki aziz resimlerinde
(klise freskleri) kral taçlarında,  güneş  çevresindeki parlaklıktan esinlenmiş daireler olduğu çok açık.  

Fakat,   bazı bileşikler atom çekirdeğini kuşatmayıp, atomun  çevresinin belirli  yerlerinde  küçük  daire oluşturabilir. Genç kızların kulaklarına taktığı iri dairesel küpeler buna iyi sosyal örnek olabilir; yani bu işleve,  daha şık, cazip olmanın çabası diyebiliriz. 

Özetle, atom çekirdeği ile insan bedeni  aynı amaçlı “takıları” kullanarak gelişir.

Eskiler boşuna dememiş: “benzeşim her yerde vardır”

*

Karizma: Kütle çekimi.

Uzayda kütleler esir maddesine  çökerek konumlanır. Bu çökümün içbükey eğriliği, gezegenlerde uydu menzilleri olarak görülür.Güneşimizin etrafındaki gezegensel yerleşim buna  örnektir. 

Uzayda yol alan ışık demetlerinin eğrilmesi yollarına çıkan kütlenin iç bükeylerinden dolayıdır.  

Işık demetleri taşıdıkları enerji ile yol alırken, aynı zamanda temas ettikleri kütleye enerji bırakırlar.  Bu, Amazon ormanında ilerlemeye benzer; her engel enerji alır.

Bu evrensel, fiziksel olgu çok önemli dersler taşır:

Toplumsal düzenlerde yönetim organizasyonları, yetki aktarmaları, temsil ve teşrifatlar,... toplumsal hedeflerin gerçekleşmesi için aktarılan birikimin enerjisini, gelişim hedeflerine varmadan azaltan tüketen kamusal handikaplardır.

Bu yüzden dünyamızda, gelişim yolunda tükenen 17O dolayında devlet vardır.

*

Tek dünya devleti mümkün mü?

Biraz aşkın olacak fakat bir soru daha var:

Teknoloji ve dijitalliğin ilerlemesinin sonucu küreselleşen yeryüzünde, tek yönetim yönsemesi (temayülü) gösteren insanlık; tek devlet olduğunda, söz konusu bükülme yani bürokratik dolayım, teşrifat, hantallıklar; oluşturacakları enerji kayıplarıyla insanlığın esenlik amaçlarını daha fazla engeller mi?

Cevabı iki olasılıklı ve tekâmül seviyesiyle ilgilidir.

Gelişim seviyesi düşük, kayırmacılığın, adaletsizliğin yaygın olması çürütücüdür; paylaşımcılığın, adaletin hakim olması ise şereflendirici sonuçlar  getirecektir. 

*

Daha somut olması açısından; İnsanın sinir sistemindeki istemli ve istem dışı çalışma bu hususa  esaslı indirgemeci örnek olacaktır. 

İnsanda irade  ve gelişim ne kadar yetkinse,  istem dışılık o kadar azalır. Gelecekte doğa ile uyumlu yolda ilerleyen insanlık, iç organlarını iradesiyle denetleyecek düzeye ulaşması bugünden öngörülebilir.
 
Geçmişten bu yana yetkin meditatif çalışmalarda yol alan kişilerin, kendi bedenlerinde istem dışı çalışan iç organlarını kısmen kontrol altına aldıkları bilinmektedir.

 *

Gelelim  başlığın öznesi yıldızlara.

Nasıl, dünyamız üzerinde güneşin doğumundan batışına kadar enlem, boylama göre bir noktaya gönderdiği ışık tayflarının farklı ısı, ışık, titreşim dereceleri varsa; dünya dışındaki gezegen ve yıldızların  büyüklükleri, içerdiği madde ve gazları, dünyaya uzaklıkları yani  mevkimlerinden;  

dünyamızın her varlığına gönderdikleri ışın ve titreşimler  varlık için dışsal  yazılımdır. 

Yukarıda  insan bedeninin sinir sistemine değinirken. Buna  ‘istemli sinir sistemi’ demiştik. 

Varlığın iç yapısı ve ona yönelik dış etkilerin, varlık üzerindeki geçici dengesi, o varlığın biçimini karakterini oluşturur.

Buradan tekrar insana ve kitlelerin oluşturduğu organizasyonlara, devletlere benzeşmişim ile bakacak olursak; sertlik, esneklik, atıklık, sabr; aceleci, kaygılı, bencil, kibirli karakterler ve yapılar olması kaçınılmazdır.

Bu yüzden verim; paylaşımcı, verici,  diğergam  enerji (yetki ) kullanımlarında ortaya çıkmaktadır.  Aksi olan;  kıtlık, atalet, israf, haksızlık, ayrımcılık,... getirir. 

Bütün bunlar, kozmik yazılımı oluşturuyor. Bu yazılım, zaman sürdükçe bitmeyecek; doğru- yanlış evreninde ikili sistem olarak ilerleyecek.

*

Karanlık taraf.

Bu yazılım, sadece ışıkta yoktur; karanlığın her zerresinde de vardır.

Karalık taraf, kara delik,... bilgisayarda 1-0 kodlamasında, 
sıfır tarafını temsil eder.

-Peki, ışık enerji iletirken, karanlık neyi iletir?

Karalık, bir’in  harmanı dönüşümü yenilenmesi anlamında iradedir. 

Kur’an da buna Yaradan’a ithafen,
“ol /kûn” emri öncesi,
ilâhi irade denmektedir.  

Karalık tarafın sonsuz olasılığı ile “bir”  kesiminin  umudu; irade ve emrin iz düşümüdür.

Ve tüm başarısızlıklar, “sıfırı tüketmeler”, verimsiz ya da verimi bozulmuş girişimlerin sonsuz olasılıklara geri dönüşü;

“Emanetin”, (2) israfı, yerinde kullanılmaması, istismarı gibi karanlık taraf çekimlerinin fazlalığından olduğu unutulmamalıdır.

(2) “Emanet”; geçici, süreli olan her şey.

*

Ne diyorduk:

yüksüzlük, yoksulluk, beceriksizlik, “hizmet elemanı”  olarak bilinir.
Fakat işin esası bilindiği gibi değilmiş!.

Yüce Yaradan:“Oysa hor görülen yoksulları, toplumlarında önder, varis yapmak isteriz.” (3)
buyurmuş.

Yine “alt yörüngede” yerleşikler  için 

M.Ö. 620 lerde Lao Tzu; 
“vadi ol ; ki, zenginlik sana aksın” demiş. 
(3) Kasas 28:5

*

Yetki ve etki aşağıda!

Atom çekirdeğinin ağurası, çevresindeki yörüngelerde  dolanan bulutsu elektronlar  oluşturur. 

Alçak yörünge, atom çekirdeğine yakındır ve o elektronlar,  atomik sistemin “iç hizmetinde”  varlığını sürdürmesi için  çalışır; yüksek yörüngedeki elektronlar ise dıştaki diğer atomlarla yeni bileşimler sağlar; atomu âdeta beslemeye çalışır.

Evrenin gelişimine koşut yeni maddeler oluşması bu yüzdendir.
*
Sonuç  olarak;

hiyerarşide, mevkiide Hermes’ in dediğine geldik:

 “Aşağısı yukarısı, yukarısı aşağısı gibidir.”; “yukarıdakilere”  aşağısını daima fiili olarak hatırlatalım.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 38 23 3 12 69 36 81 +33
2 Fenerbahçe 38 21 7 10 73 38 73 +35
3 Konyaspor 38 20 10 8 66 45 68 +21
4 Başakşehir FK 38 19 11 8 56 36 65 +20
5 Alanyaspor 38 19 12 7 67 58 64 +9
6 Beşiktaş 38 15 9 14 56 48 59 +8
7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59 +7
8 Fatih Karagümrük 38 16 13 9 47 52 57 -5
9 Adana Demirspor 38 15 13 10 60 47 55 +13
10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 54 +2
11 Kasımpaşa 38 15 15 8 67 57 53 +10
12 Hatayspor 38 15 15 8 56 60 53 -4
13 Galatasaray 38 14 14 10 51 53 52 -2
14 Kayserispor 38 12 15 11 54 61 47 -7
15 Gaziantep FK 38 12 16 10 48 56 46 -8
16 Giresunspor 38 12 17 9 41 47 45 -6
17 Çaykur Rizespor 38 10 22 6 44 71 36 -27
18 Altay 38 9 22 7 39 57 34 -18
19 Göztepe 38 7 24 7 40 77 28 -37
20 Yeni Malatyaspor 38 5 28 5 27 71 20 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 36 21 8 7 56 31 70 +25
2 Ümraniyespor 36 21 8 7 64 37 70 +27
3 Bandırmaspor 36 19 12 5 56 34 62 +22
4 İstanbulspor 36 17 10 9 57 40 60 +17
5 BB Erzurumspor 36 16 10 10 55 44 58 +11
6 Eyüpspor 36 15 9 12 56 44 57 +12
7 Samsunspor 36 13 11 12 54 46 51 +8
8 Boluspor 36 14 14 8 42 44 50 -2
9 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
10 Tuzlaspor 36 13 13 10 45 44 49 +1
11 Denizlispor 36 14 15 7 46 50 49 -4
12 Keçiörengücü 36 13 14 9 45 47 48 -2
13 Gençlerbirliği 36 14 16 6 44 54 48 -10
14 Adanaspor 36 12 15 9 40 44 45 -4
15 Altınordu 36 14 19 3 45 62 45 -17
16 Kocaelispor 36 12 16 8 40 49 44 -9
17 Bursaspor 36 12 16 8 43 53 44 -10
18 Menemenspor 36 8 14 14 42 57 38 -15
19 Balıkesirspor 36 3 30 3 26 77 12 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/08/2022 Trabzonspor vs Hatayspor
 13/08/2022 Kayserispor vs İstanbulspor
 13/08/2022 Adana Demirspor vs Sivasspor
 13/08/2022 Galatasaray vs Giresunspor
 14/08/2022 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 14/08/2022 Ümraniyespor vs Antalyaspor
 14/08/2022 Alanyaspor vs Beşiktaş
 15/08/2022 Konyaspor vs Başakşehir FK
 15/08/2022 Kasımpaşa vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/08/2022 Altay vs Samsunspor
 13/08/2022 Manisa FK vs Boluspor
 13/08/2022 Çaykur Rizespor vs Keçiörengücü
 13/08/2022 Eyüpspor vs Denizlispor
 13/08/2022 Gençlerbirliği vs Altınordu
 14/08/2022 Bodrumspor vs Yeni Malatyaspor
 14/08/2022 Sakaryaspor vs Göztepe
 15/08/2022 Adanaspor vs Tuzlaspor
 15/08/2022 BB Erzurumspor vs Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
HABER ARA
YUKARI