Bugun...


ŞEHNAZ YILMAZ

facebook-paylas
Bal ve Zehir
Tarih: 02-04-2024 09:45:00 Güncelleme: 02-04-2024 09:45:00


Göztepe sahilinde akşamüstü yürüyüşe çıkmıştım. Sahil, banklarda oturmuş güneşin tadını çıkaran insanlarla doluydu. Bu şen kalabalık içinde keyifle ilerlerken 15-20 metre ötemde bir erkek, kadını kolundan tutup dövmeye başladı. "Ne yapıyorsun, kadına dayak atmaya utanmıyor musun?" diye bağırınca dayakçı şaşırarak bana döndü, bu şaşkınlığı fırsat bilen kadında dayakçının elinden kurtuldu.

Dayakçı, bu kızgınlıkla üzerime doğru ilerledi ve tam tokat atacakken bir genç araya girip onu yanımdan uzaklaştırdı. Yürüyüşüme devam etmeye başladıktan sonra sahildeki kalabalığın sessizliğinden yüz bulan dayakçı beni takip etmeye başladı. Bir baktım, yanıma beni dayakçıdan kurtaran genç ve polisi aradıklarını söyleyen iki üniversiteli genç kız geldi.

Biz önde dayakçı arkada ilerlerken kalabalık hâla bir şey yapmadan bakıyordu. Neden kadını dövüyordu neden bu kadar öfkeli diye sesli düşünürken. Genç "karısından şüpheleniyor" dediğinde gencin, kadının sevgilisi olduğunu üzülerek anladım. Neresinden tutulur bilmediğim bu "bal ve zehir" tabloda kavga hep aynı kavga, yüzümü güldüren tek şey pırıl pırıl iki genç kız ve çocuklar oldu...

Hz. Adem ve Şeytan, ikisi de günah işledi ama verdikleri cevaplarla biri halife oldu diğeri cehennemin dibini boyladı. Kavga o zamandan beri var ve kıyamete kadar da sürecek. Zamanlar, mekanlar ve isimler farklı olsada kavga hep "Hâk ile Batıl"arasında, sistem ise "Bal ve Zehir." Yüce Rabbimizin çizmiş olduğu yoldan gitmek isteyenler Ademin(ADAM) yolundan gider; bir yandan dişi olsun erkek olsun kendi tekamüllerini tamamlayıp "adam olmak" için uğraşır bir yandan da adaletle medeniyetlerini  inşa edip insanlığa hizmet ederek gittikleri yerleride mâmur ederler.  Şeytanın yolundan gidenler ise; güçlünün haklı ve hâkim olduğu çatışmacı ve saldırgan bir psikoloji ile herşeyi  kendileri için yapıp, kendileri için savaşıp, güç peşinde koşarlar. Halkları fakirleştirerek itaat ettirecekleri köleler haline getirecekleri bir hegomanya hedeflerler ve amaçları hep aynıdır "İnsanı ve İnsanlığı yok etmek."

Greklerde de, Romalılarda da, Avrupa hegemenonyası döneminde de,  Amerikan hegemonyasında da, bu çatışmacı tarih idraki "Güçlü olan haklı ve hakim"üzerine kuruludur. En büyük zulümleri de güçsüz ve zayıf, düşünen değil itaat eden köleler yapmaya çalıştıkları halklarına ve bu dayatmalara uymayan, halkı uyaran filozof ve bilim adamlarına olmuştur. Aristo gittiği her yerde halkını "düşününmeleri" gerektiği konusunda neden uyardı. Halk uykusundan uyanıp beyinlerindeki o kölelikten kurtulsun diye uğraştı. Yoksa neden baldıran zehiri ile öldürüldü?

Batı uygarlığının hâkim olduğu son üç asırlık hegemonya; bilimi, dünya üzerinde hakimiyet kurma ve güçlerini artırmak için araç olarak kullanmıştır. Modern seküler bilimin kaygısı hiçbir zaman" hakikat" arayışı olmamıştır. "Tarihi galipler yazar" kibirli tabelası, bu "güç zehirlenmesine" uğramış, "insanı ve insanlığı" yok etmek isteyen, dünyayı cehenneme çeviren tarihi seküler bakış açısının dünyayı sürüklediği katastrofik çıkmazın ilanıdır. Koronavirüs hâdisesi ile bütün insanlığın korona hapishanesine tıkılması, dünyayı  hizaya getirme projesinin ürünüdür.  Amaçları "Yeni bir dünya düzeni kurmak", dijital uygarlığa, "tek dünya devletine" geçilerek, sonrasında 5 milyardan fazla insanı öldürmek. İblis bu sefer büyük oynuyor...

Kavganın başından bu güne değişen bir şey yok, sistem hep aynı sistem "Bal ve Zehir" tarafları da belli. Günümüzün firavunları "Homo deus"ların, amaçlarına ulaşmak için kurdukları, hakikatin yerini alacak zehirlerle hazırlanmış bir sistem ve yakıtı inanç.  En güçlü silahları olan "inanca" karşı çıkılmıyor, karşı çıkılan kısım Hâk ve Hâkikat olana inanmamız. Yani "inan" hangi dini istiyorsan ona inan ama benim senin için hazırladığım şekliyle inan. Sen dinini yaşadığını zannederken aslında, Homo Deus'un, senin için uydurduğu, zehirlediği dini yaşıyorsundur. Başkasının hazırladığı İslamı yaşayınca müslüman olunur mu? Çocuğunu yetiştirmek istiyorsun ama benim istediğim şekliyle yetiştir. "Kadın hakları mı?" git savun ama benim sana sunduğum metne inanarak savun, zehirsiz olmaz. Yeterki "Hak ve Hakikat" olmasın yeterki "adam" olunmasın diyor. Hakikatten kopmuş metinler, kişileri ve toplumları murad edilen yere değil Homo deusların istediği yere götürür.

Çağdaş batıda, 1900 yılların başına kadar kocalar boşamak istedikleri karılarını, boşanma davaları masraflı oluyor  ve uzun zaman alıyor diye satarlardı. Karılarının boyunlarına ip bağlayıp tasma gibi çekerek, bu satışların yapıldığı yerel pazarlara götürüp, çok cüzi fiyatlara satarlardı. Bizde, bu kocalara en hafif tabiriyle "deyyus" denir. İşte 8 mart "dünya kadınlar gününün" mimarları da bu deyyuslar. Yani gelecek planlarına göre "kadını ve hakkını" tayin edici metinleri hazırlayanlar. Feminizmin öncüsü ilan ettikleri kadın ise bu deyyuslardan birinin metresi. Bu tabloyu analiz edersek,  Metin; ona yıllarca emek veren karısını istemediği için pazarda köle olarak satan "deyyus" kocaya ait. Öncü seçilen kadın; kadına saygısı olmadığı için evli bir erkeğe metres olan, onun karısının ve çocuklarının dünyasını başına yıkan metres. Kutlama günü ise 8 Mart; 1857 tarihinde New York'ta, gerçek emekçi kadınların emek sömürüsüne karşı başkaldırarak yaptıkları grevde, faili meçhul bir şekilde yanarak öldürüldüğü bu utanç gününü perdemek için  kutlamaya dönüştürüldüğü gün. Deyyus ve metres dışında bu tabloda kazanan var mı? Kadının hakkı nerede? Bunların çizdiği yolda giden kadın nereye gider sorusunun cevabı son derece ürkütücü değil mi? 

Ölüm nedir? Sadece bir canlının hayatının sona ermesi midir? Bizi biz yapan değerlerin yok olması, bir milleti millet yapan ve millet olarak yaşatan birliğin kaybolması, düşüncenin zekadan akıl seviyesine çıkamaması ölüm değilmidir? Aileyi ayakta tutan edebin, sevgi ve saygının bitmesi, toplumda adaletin yok olması, insanın düşünen değil düşünmeyen ve ona sunulana itaat eden makineler haline gelmesi, adaletin yerini zulmün alması ve zulme direnmesi gereken insanoğlunun susması ölüm değilmidir? Sizce biz ne kadar yaşıyoruz.

"Tek dünya devleti" kurmak için savaşanların zehirlerle oluşturulmuş bu sapkın zihniyetine hiçbirşey yokmuş gibi davranılması ve yarınımız nasıl olur endişesi taşınmaması sizce de ölüm değil midir?  Görgüyü, merhameti, empatiyi, nezaketi, hürmeti, vefayı, saygıyı, adaleti kısaca "ADAM" olmayı  öğrenmemek ve öğretmemek, gelecek nesillere örnek olmamak hem bizlerin hem nesillerimizin ölümü değilmidir? İnsanlığını kaybetmiş bir makineye yaşıyor denebilir mi? Allah aşkına Yaşamak nedir? 

Medeniyetimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Yahudi, Ermeni, Rum, Süryani veya çeşitli mezhepten insanımızla hiçbir ayırım yapmadan, farklılıkları zenginlik olarak görüp "iyi insan olma" temelinde  birbirimizin değerlerine saygı duyarak yaşadık ve bunu zenginliğimiz kabul ettik. Bizim hoşgörümüz örnek alınmalı ama bize karşı kullanılmamalı. 15. yüzyılda,  İspanyadan ve Portekiz'den kaçan yüzbinlerce Yahudi, Osmanlı topraklarına kabul edilerek barış içinde yaşamalarına müsade edildi. O günlerden bu günlere gelinceye kadar yaşadığımız tarihi ihanetler, misafirperverikte aşırı gittiğimiz ve gereğinden fazla taviz verdiğimiz gerçeğiyle bizleri yüzleştirdi. Bu durum cumhuriyetin ilanından sonra çok daha tehlikeli bir boyut aldı.

1934 yılında çıkarılan, sinsice tezgâhlanmış "2525 sayılı SOYADI KANUNU" ile Yahudi, Rum ve Ermenilerin 2.000.000'e yakını Türk ve Müslüman kimliğine  büründüler. Aramızda bizdenmiş gibi görünüp gerçek kimliklerini gizlediler ve gizliyorlar. Kuzu postuna bürünmüş bu çakallar, bizlere bal içinde zehir oldular.  Halkımız arasına fitne tohumları ekip, vatanımızı içten içe ele geçirmek için planlarını rahatlıkla hayata geçirdiler.  Devletimizin ve kurumlarımızın içine rahatlıkla yerleştikleri için, oluşturdukları bu bürokrasi lobisi ile ülkemizin kalkınmasının önüne geçtiler. STK, Üniversite, birlikler ve hayata dokunan diğer oluşumlarda yer alarak halkımızın Hakikate ulaşmasını engellemek için tüm kollarıyla milletimizi zehirliyor ve istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Günümüzde sayıları , 30.000.000'na ulaştı. Kendilerini gizleme avantajıyla efendilerinin "düşmanlarımızın" emirlerini yerine getiriyorlar. En düşkün zamanlarında onlara kucak açan milletimize ihanet eden bu hainler, tıpkı Filistin'de olduğu gibi vefayı ne kadar kolay öldürdü veya vefaları hiç oldumu?

Zehirden kurtulmanın iki yolu vardır biri kusmak diğeri de panzehir. Tedavi için ikisini de kullanmak gerek ama önce bir kusalım. Öncelikle, bu gizli kimliklerin açıklanması ve herkesin bunların gerçekte kim olduklarını bilmesi gerekmektedir ki olaylar daha net görülsün ve anlaşılsın. Tabii bu arada onlara peşkeş çekilen boğazın ve yurdumun en güzel yerleri de ortaya çıkartılıp gerçek sahiplerine yani  milletimize iade edilip, hesabı da sorulsun.

İnsanı ve insanlığı yok etmek için kurulmuş "Homo Deus" hegomanyası için önce içimizdeki zehirlerden kurtulup Hak ve hakikate ulaşarak "adam" olmamız lazım. Eski bir Türk atasözü "Er bozulursa aile bozulur. Hatun bozulursa ulus bozulur. Ondandır ki erkek çocuğu yetişirse fert, kız çocuğu yetişirse toplum olur."  Hak herkesin; kadının, erkeğin ve tüm canlıların ve bu haklar İslam'da verilmiş. Tarikatı ise "adam" olmak. Evlatlarımızın önce adam olması sonra hangi mesleği isterlerse onu adam gibi yapmaları için uğraşmamız hayati önemdedir. Onları bu şekilde yetiştirmek onlara ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Yarınlarımız onların omuzlarınızda yükselecek inşAllah. Aşırılık hem zulümdür hem zehirdir. Hak ve hakikat içinde sağlıklı bir yaşam ve müreffeh yarınlar için  aman "BAL ve ZEHİRE" dikkat ...

Şeytannın babalarından alamadığı intikamını, çocuklarından almasına müsade etmeyin   İsmail Hakkı AYDIN

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 29 1 3 77 21 90 +56
2 Fenerbahçe 33 27 1 5 87 30 86 +57
3 Trabzonspor 33 17 12 4 56 43 55 +13
4 Beşiktaş 33 15 12 6 44 38 51 +6
5 Başakşehir FK 33 14 12 7 44 38 49 +6
6 Çaykur Rizespor 33 14 13 6 43 49 48 -6
7 Kasımpaşa 33 13 13 7 55 59 46 -4
8 Antalyaspor 33 11 10 12 38 38 45 0
9 Alanyaspor 33 11 10 12 43 46 45 -3
10 Sivasspor 33 11 10 12 40 45 45 -5
11 Adana Demirspor 33 9 10 14 49 44 41 +5
12 Samsunspor 33 10 14 9 37 43 39 -6
13 MKE Ankaragücü 33 8 12 13 40 43 37 -3
14 Kayserispor 33 10 13 10 37 47 37 -10
15 Konyaspor 33 8 13 12 34 47 36 -13
16 Gaziantep FK 33 9 17 7 37 50 34 -13
17 Fatih Karagümrük 33 8 16 9 37 42 33 -5
18 Hatayspor 33 7 14 12 37 46 33 -9
19 Pendikspor 33 7 17 9 37 68 30 -31
20 İstanbulspor 33 4 22 7 26 61 16 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 31 22 6 3 70 27 69 +43
2 Göztepe 31 19 6 6 54 19 63 +35
3 Çorum FK 31 16 8 7 52 31 55 +21
4 Sakaryaspor 31 15 7 9 45 31 54 +14
5 Bodrumspor 31 14 7 10 39 21 52 +18
6 Kocaelispor 31 15 9 7 45 35 52 +10
7 Bandırmaspor 31 12 8 11 46 27 47 +19
8 Gençlerbirliği 31 12 8 11 37 30 47 +7
9 Boluspor 31 13 10 8 28 32 47 -4
10 Erzurumspor FK 31 11 9 11 28 27 41 +1
11 Ümraniyespor 31 10 14 7 34 42 37 -8
12 Manisa FK 31 8 11 12 38 37 36 +1
13 Keçiörengücü 31 9 13 9 28 38 36 -10
14 Şanlıurfaspor 31 8 13 10 28 33 34 -5
15 Tuzlaspor 31 8 14 9 32 46 33 -14
16 Adanaspor 31 9 17 5 24 44 32 -20
17 Altay 31 5 23 3 14 70 15 -56
18 Giresunspor 31 2 25 4 13 65 7 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 34 24 5 5 76 29 77 +47
2 Van Spor FK 34 23 5 6 57 33 75 +24
3 Bucaspor 1928 34 20 5 9 51 24 69 +27
4 1461 Trabzon FK 34 19 6 9 64 35 66 +29
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 34 16 8 10 47 29 58 +18
6 Ankaraspor 34 15 8 11 42 32 56 +10
7 Karacabey Belediye Spor 34 13 10 11 40 32 50 +8
8 Ankara Demirspor 34 14 15 5 37 38 47 -1
9 Beyoğlu Yeniçarşıspor 34 13 14 7 42 36 46 +6
10 Kırklarelispor 35 11 13 11 32 38 44 -6
11 Diyarbekir Spor 34 11 14 9 36 37 42 -1
12 Altınordu 34 10 13 11 40 34 41 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 34 10 13 11 24 34 41 -10
14 Serik Belediyespor 34 10 14 10 29 37 40 -8
15 Nazilli Belediyespor 35 11 16 8 38 57 38 -19
16 Zonguldak Kömürspor 34 9 17 8 35 54 32 -19
17 Kırşehir Futbol SK 34 5 21 8 32 68 23 -36
18 Bursaspor 34 5 21 8 24 62 20 -38
19 Adıyaman FK 34 3 24 7 24 61 16 -37
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 27 21 2 4 63 16 67 +47
2 Aliağa Futbol A.Ş. 27 18 0 9 54 15 63 +39
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 27 14 6 7 39 25 49 +14
4 İnegöl Kafkas GK 27 13 6 8 35 26 47 +9
5 52 Orduspor FK 27 13 7 7 39 28 46 +11
6 Edirnespor 27 13 9 5 45 27 44 +18
7 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
8 Mardin 1969 Spor 27 11 11 5 36 32 38 +4
9 Artvin Hopaspor 27 9 11 7 33 28 34 +5
10 Karabük İdmanyurdu Spor 27 10 13 4 26 43 34 -17
11 Talasgücü Belediyespor 27 9 14 4 30 42 31 -12
12 Kırıkkalegücü FK 27 8 14 5 28 36 29 -8
13 Gümüşhanespor 27 4 13 10 23 45 22 -22
14 Malatya Arguvanspor 27 3 20 4 18 53 13 -35
15 Tarsus İdman Yurdu 27 2 22 3 19 82 9 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/04/2024 Adana Demirspor vs Galatasaray
 27/04/2024 Kasımpaşa vs Samsunspor
 27/04/2024 Sivasspor vs Konyaspor
 27/04/2024 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 27/04/2024 Hatayspor vs Başakşehir FK
 28/04/2024 Alanyaspor vs İstanbulspor
 28/04/2024 Pendikspor vs Kayserispor
 28/04/2024 Çaykur Rizespor vs MKE Ankaragücü
 28/04/2024 Trabzonspor vs Gaziantep FK
 29/04/2024 Fatih Karagümrük vs Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/04/2024 Adanaspor vs Manisa FK
 28/04/2024 Boluspor vs Altay
 28/04/2024 Erzurumspor FK vs Çorum FK
 28/04/2024 Giresunspor vs Sakaryaspor
 28/04/2024 Göztepe vs Gençlerbirliği
 28/04/2024 Keçiörengücü vs Ümraniyespor
 28/04/2024 Kocaelispor vs Bandırmaspor
 28/04/2024 Şanlıurfaspor vs Eyüpspor
 28/04/2024 Tuzlaspor vs Bodrum FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/04/2024 Diyarbekir Spor vs Bursaspor
 28/04/2024 Ankaraspor vs Nazilli Belediyespor
 28/04/2024 Esenler Erokspor vs Adıyaman FK
 28/04/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Bucaspor 1928
 28/04/2024 Karacabey Belediye Spor vs Altınordu
 28/04/2024 Van Spor FK vs Ankara Demirspor
 28/04/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 28/04/2024 Zonguldak Kömürspor vs Kırşehir Futbol SK
 28/04/2024 1461 Trabzon FK vs Serik Belediyespor
 28/04/2024 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor Ankaraspor ligde evindeki son 17 maçında hiç kaybetmedi  Ankaraspor yenilmez
 28/04/2024 Esenler Erokspor - Adıyaman FK Adıyaman FK ligdeki son 19 maçında hiç kazanamadı  Esenler Erokspor yenilmez
 28/04/2024 Van Spor FK - Ankara Demirspor Van Spor FK ligde evindeki son 9 maçını kazandı  Van Spor FK kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Kırıkkalegücü FK
 27/04/2024 Artvin Hopaspor vs 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Edirnespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor vs Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor vs Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor vs İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu vs Karabük İdmanyurdu Spor
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
YUKARI