ギャンブル مواقع مراهنات смотреть порно онлайн ギャンブル المواقع المثيرة
مواقع مراهنات смотреть порно онлайн ギャンブル
Bugun...


Dr. CENGİZ SANDIKLI

facebook-paylas
T.C devleti tarihi ile ilgili güne dayanan düşüncelerim.
Tarih: 30-03-2023 13:00:00 Güncelleme: 30-03-2023 13:00:00


Zamanımızda ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gelişen olaylar ve bu çerçevede yapılan değerlendirmeler dolayısıyla yazmak ihtiyacı hissettim.

Öncelikle sunu çok iyi bilmek gerekir. T.C devletini Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ile ortaya çıkan devletlerin kuruluşu ile bir tutmak ve başlatmak asla doğru değildir.
Bu devletler kökü olmayan ve başlangıçları gerçekten Osmanlı İmparatorluğu’ nun yıkılışı ile başlayan, gelenekleri ve tarihleri bu süre ile sınırlı dolayısıyla da güçleri sınırlı devletlerdir.
T.C devletinin başlangıcını 1923 veya 1920 ile başlatmak çok büyük bir yanılgı ve yüce Türk milletine yapılan çok büyük bir ihanet ve hakarettir.
T.C Anadolu üzerinde Osmanlı İmparatorluğu,  Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 1000 yıllık tarihinin devamıdır.
T.C kurulurken istese de istemese de Osmanlı İmparatorluğu mirasını devralmıştır ve bu mirası reddetmek hakkına sahip olmadığı gibi böyle bir yanlışı yapmamalı bunun mutluluğunu ve gururunu yaşamalıdır. Aksi takdirde kendisini köksüz bir çalı durumuna düşürür. Hâlbuki T.C tarihi, tarihin başlangıcıyla başlayan dünyanın en uzun yaşına ve tarihine, en derin köklerine sahip yüce çınardır.
T.C kurulurken Osmanlı İmparatorluğu’ nun mirası üzerine kurulmuştur. Bu miraslar:
1- T.C. Osmanlı İmparatorluğu’ nun cihanı yönetme ve yönlendirme bilgi, tecrübe, tarih güç ve kudretinin mirasçısıdır.
2- Osm. İ. nun coğrafi sınırlarının dayandığı bütün coğrafi bölgelerin nüfuz alanını miras edinmiştir.
3- Osm. İ. İslam hilafet merkeziydi. Bu sebeple bütün İslam âleminin liderliğini ve nüfuzunu miras edinmiştir.
4- Osm. İ. nun sınırları içinde bulunan bütün millet, din, dil renge sahip insanlarını miras edin-miştir.
5- Osm. İ. nun bütün medeniyet eserlerini, hukukunu adaletini, yaptığı  iyi ve kötü bütün uygulamalarını miras edinmiştir.
Bütün bunlar reddedilecek değil, gurur ve mutlulukla genlerimizde hissedeceğimiz ve geleceğimize ve nesillerimize taşıyacağımız miraslardır.
Unutmamak ve gurur duymak gerekir ki büyük Türk Milleti tarihin başından bu yana gururla anılacak bir tarihe sahiptir. Genlerimizde sevginin, adaletin ve cihanı yönetmenin şifrelerini taşımaktayız.

Şimdi bu mirasların ülkemiz üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tek tek değerlendirelim.

1-O. İ. nun ilk maddede belirttiğimiz bilgi, tecrübe, güç ve kudreti T.C nin gücüne güç katan bölge ve dünya ülkelerinin gözünde mutlaka T.C ni dikkate almalarını sağlayacak ve bölge lideri konumunu sağlayabilecek çok önemli bir mirastır. Yöneticilerimizin, askerimizin, siyasetçilerimizin, eğiticilerimizin ve ufuk belirleyicilerimizin bu tarihi çok iyi bilmeleri gerekir. Sebep sonuç ilişkileri, etnik ve dini hassasiyetler, diğer kültürel değerleri  T.C. kadar kimse bilemez. En azından bölgede ülkemizin psikolojik ağırlığını halklar üzerinde daima canlı tutmak gerekir.

Maalesef bölgedeki ülkeler emperyalist batılı güçler tarafından kaos ortamı olacak şekilde kurulmuş ve sınırları belirlenmiştir. Fakat bu durum ülkemiz için iyi değerlendirilirse bir a-vantaj olarak da kullanılabilir. Çünkü Osm. İdaresi boyunca bölge huzur ve barış içinde, ça- tışmasız bir şekilde yaşıyordu. Biz yapacağımız yayınlar ve çeşitli etkinliklerle bölge  halkı üzerinde bunu, sıklıkla hatırlatmalı ve işlemeliyiz. Hiçbir devlet halksız olamayacağı ve halk-ların mutsuz olduğu yerde her zaman yönlendirmeye açık olacağı göz önüne alınırsa, bu yönlendirmeleri emperyalistler yerine bizim çok daha güçlü ve etkin yapmamız mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken batılıların bize maalesef kazıdığı yanlış uygulamalardan vazgeçe-rek ötekileştiren, iteleyen ve hakir gören zihniyetin tam tersine bütün bölge halklarını (yöne-timlerini değil) kucaklayıcı ve birleştirici olmalı, sevgi, adalet ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeliyiz. Bunun birinci aşaması, ülkemiz içinde kardeşlik bağlarını şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu ülke benim diyene ve benimseyene kadar her ferdimize ulaştırmamız gerekir. Unutmayalım ki ülkemiz içindeki ayrımcılığı emperyalistler içimize sokmuştur ve ayrımcı uygu-lamalar onların işine gelir, ülkemizi zayıf düşürür ve gelişmemizi ve güçlenmemizi durdurur,  en azından yavaşlatır. Ülkemiz insanları içinde insanlarımızın birbirine inanmasını, devletine güvenmesini sağlayan bir anlayışı ve bağı sağladığımız sürece, ülkemizin tarihi bilgi ve tecrübesi  ve gücü bölgemizdeki gücümüzü ve etkinliğimizi en etkin seviyeye getirecek yapıya sahiptir.

2-Osmanlı İ.nun coğrafi sınırlarının dayandığı nüfuz alanının genişliği, yine özellikle ruhsal ve sosyal güç kaynağımızdır. Maalesef toplumumuzda zamanımızda sıklıkla kullanılan biz-den adam olmaz vb. kendini küçük görme ve güvensizlik belirten sözler giderek yerleşmektedir. Buna karşılık büyük Türk Milletinin tarihte neler başardığını ve Osm. İ. nun güç ve kudretini  mutlaka canlı tutarak işlememiz gerekir. T.C içinde terkettiğimiz  coğ-rafyalara ait vatandaşlarımız mevcuttur. Bu insanlar daha 100 yıl öncesine kadar o toprakların bu millet tarafından yönetildiğinin en büyük delilleridir. Gençlerimize kendi güç ve kudretlerinin farkında olmalarını, inanmalarını ve buna dönük hedefler edinmeleri  gerektiğini, tek eksiklerinin güven ve çalışma olduğunu, azla yetinmeyip yüksekte olmayı amaçlamaları gerektiğini öğretmemiz ve benliklerine işlememiz gerekir.  Atatürk bu sebeple ‘’Türk öğün, çalış, güven’’ demiştir. Bu gün çok büyük gördükleri ABD’ nin tarihinin 250 yıl olduğunu dünya sahnesine bir güç olarak çıkmalarının 2. Dünya harbi olduğunu (yani 50-60 yıllık bir dünya gücü), çok güçlü sanılan Sovyetler Birliğinin 70 yılda çöktüğünü, buna karşılık 600 yıllık Osmanlı’nın 500 yılının bir cihan gücü olduğunu bunun ne kadar muazzam bir kudret olduğunu anlatmak gerekir. Osmanlı, çökerken bile 1900 lerin başında dünyanın 3-4 güçlü ülkesinden biriydi ve 3 kıtada hüküm sürüyordu. Bu büyük nüfuz alanı T.C. nin nüfuz alanıdır. O topraklarda yaşayan insanlar hala Osmanlı eserlerinin içinde yaşamakta, Osmanlı’nın değerini giderek daha fazla hissetmektedirler. Bir gün T.C. nin eski gücüne erişeceğini ve kendilerini başlarındaki diktatör yöneticilerden ve emperyalist batının elinden kurtaracağına inanmaktadırlar. Mısır, Tunus Libya bunun en güzel örnekleridir. Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün İslam dünyasında göğüslerde taşınan bir lider olmasının sebebinde kendisinin gözündeki ve kalbin-deki sevgi ve samimiyeti olduğu kadar bölge insanının bu millete inanmışlığı yatmaktadır. Bütün eski Sovyet’lerden ayrılan Türk devletleri için de bu böyledir. Rahmetli cum-hurbaşkanımız Turgut Özal’ın öldürülmesinin sebebi T.C. nin nüfuz alanı Adriatik’ten Büyük Okyanus’a  uzanır düşüncesi ve idalidir. Bu büyük coğrafya her türlü toprak üstü ve altı zenginliğe sahiptir ve bu sebeple T.C. nin bu güce sahip olmasından batılı emperyalistler korkmaktadırlar. Fakat korkunun ecele faydası yoktur ve T.C. bu güce sahip olacaktır ve günümüzde bu potansiyel gücün sahibidir. T.C. çok yakın zamanın süper gücü olacaktır. Bunun için tek gereken inanmışlık, adanmışlık ruhu ve Allah rızasını edinme gönül gücüdür. Bu gönül gücü Peygamberimizin duasını almış bu millette fazla-sıyla vardır ve atasının aldığı bu dua onu muzafferiyete ulaştıracaktır. Bu inanmışlığı hem kendi gençlerimize ve milletimize ve hem de nüfuz alanımız içindeki toplumlara işlememiz gerekir.

3-Osmanlı 1517 yılında yine bir Türk devleti olan Memlüklü’lerden hilafeti devralmıştır. Türk Milleti Memlüklüler tarihi de dahil edildiğinde (Büyük Selçuklu’nun Abbasi devrin-deki hilafetin gücünü elinde bulunduğu tarihide içine alırsak) 1000 yıl hilafetin sahibi ve İslam dünyasının lideri olmuştur. O’ndan sonra da hilafetin sahibi yoktur ve İslam dünya-sı lidersizdir. T.C. bu liderliğin psikolojik sahibidir. Bu psikolojiyi hem ülkemizde hem de bütün İslam dünyasında canlandırmamız ve kabullendirmemiz gerekir. Bu, zamanımızda maalesef kan içinde ve düşmanlıklar içindeki (sahipsiz dünyada batılıların kol gez-mesi dolayısıyla) İslam dünyası için bir kurtarıcı güç olacaktır. Bu güç çok şükür ki dünyada ancak bu millet ve bu devlette vardır. Bu millet peygamber dualıdır. 1000 yılı aşkın haçlı seferleri dahil İslam’ı korumuş ve onu Avrupa içine yaymıştır. Sadece biz inancımzda güçlü ve samimi olalım. Allah mutlaka yanımızda olacaktır. Allah’ın tuzağı İslam dünyasına tuzak kurmuş bütün zalimlerin tuzağından güçlüdür ve galip gelecektir.

4-T.C. nin miras olarak aldığı ülke içindeki bir çok dil ve millete sahip insanları barındırması ilk bakışta aykırılıklar ve ayrılıklar olacağı endişesiyle tehlike ve zorluklar oluşturduğu duygusunu uyandırmaktadır. T.C. kuruluşundan buyana bu endişe ve korkularla kimlikleri ret politikası yürütmüş, amaç kaynaştırarak tek millet oluşturmak iken aykırılıkları körük-lemiştir. Yukarıda saydığım sebeplerle bu insanlar bizim gücümüzdür. Ülkemiz dışındaki insanlar bile bizi beklerken biz ülkemiz içinde birleşmeyi sağlayamamışızdır. Bu bize enerji kaybettirmiş ve gelişmemizi geciktirmiş ve dışa dönmemizi engellemiştir. Batılı emperya-listlerin de istediği budur. Ancak günümüzde bunun farkına varan bir lider ve hükümet vardır. Başbakanımız hem ülkemiz içinde, hem de ülkemiz dışındaki insanların gönlündeki lider olmuştur. Ülkemiz içinde ve dışındaki nüfuz alanımızdaki bütün insanların başlarındaki despot yöneticilerden ve kan dökücü zalim batılının elinden tek kurtarıcı güç Osmanlı’nın birleştirici gücü ve mantalitesidir. Osmanlı çöküşünde bile milliyetçilik yapmamıştır. Çöküşe sebep ise İttihat ve Terakki’nin anlamsız milliyetçiliğidir. Namık Kemal bile biz Türk’üz değil Osmanlı’yız demiştir. Şunu bütün insanlara inandırmak gerekir. Bütün milletler kendi insanı için şereflidir.Atatürk bu sebeple Yunan bayrağını ayaklar altından kaldırmıştır.Türk Milleti tarihin en şerefli milletlerindendir.Fakat bu, diğer milletlerin daha az şerefli olduğunu göstermez. Topraklarımızdaki ve nüfuz  alanımızdaki her insan ve topluluk kendi etnik kimliğiyle gurur duyarak ve aşağılanmayarak yaşayabilmeli buna inanmalıdır. O zaman bu ülke dünya lideri olacaktır.

5-T.C. Osmanlı’nın bütün medeniyetinin hukukunun, adaletinin iyi ve kötü bütün uygulamalarının mirasçısıdır. Osmanlı’dan ayrılan bütün ülkelerdeki toprak, mülkiyet ve miras hu-kuku, bütün medeni eserler halen yaşayan miraslardır. Osmanlı çok güçlü bir arşiv kaydı-na sahipti. Bu arşiv gücü sayesinde bu hukuki konular rahatlıkla yürütülmektedir. Bu ülkelerdeki camiler, köprüler vb. nice eserler Osmanlı’yı hafızalardaki varlığını daima canlı tutmaktadır. Bu sebeple Osmanlı’yı unutturmak isteyenler bunları yok etmeye çalışmış, bütün gayretlerine rağmen bunu başaramamışlardır. Mostar köprüsü capcanlı olarak karşımızda durmakta ve en son yaşanan katliamlarda Osmanlı’nın dolayısıyla T.C. nin koruyucu kollayıcı ve şefkat dolu gücünü o topraklardaki insanlara hissettirmiş ve neredesiniz dedirtmiştir. Bu Ortadoğu ve Afrika’da da böyledir. 600 yıllık Osmanlı için batılı ancak Ermeni meselesini kasıtlı olarak işlemeye çalışmakta başka hiçbir kötü uygulama bulamamaktadır. Ermeni meselesinde de ermeni mezalimini ve tehcirin bir haklı uygulama olduğunu, Osmanlı’nın asla devlet olarak bir katle girmediğini, yaşanan ölümlerin karşılıklı çatışmalar olduğunu, Ermenilerin Rus’larla işbirliğini görmek istemeyerek kasıtlı bir karalama yapmaktadırlar. Fakat burada da Osmanlı tertemizdir. Bu ne büyük şerefli bir tarihtir ki kasıtlı ve katil batılı bir tane bile kötü uygulama bile bulamamaktadır. Biz bunu bütün ülke insanımıza ve bölge insanımıza ve nüfuz alanımıza çok iyi belletmeliyiz. Biz, zalim değil, kollayıcı korucu ve şefkatli ve aynı zamanda çok güçlüyüz duygusunu gönüllerde yaşatmalı ve güven duygusunu oluşturmalıyız.

Sonuç olarak T.C. lider ve güçlü bir ülkedir. Çok yakın zamanın süper gücü olmaya adaydır. Bu sebeple tek ihtiyacımız kardeşliğimizin pekişmesi ve kendimize inanmamız, merhum cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın dediği gibi Allah’ın ipine sımsıkı sarılmamızdır. Büyük liderimiz ve başbakanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ve güçlü ekibi bizim bu inanç kaynağımız ve gücümüzdür.

Yaşasın geleceğin süper fakat şefkatli gücü Türkiye Cumhuriyeti!

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 26 4 4 77 27 82 +50
2 Fenerbahçe 34 24 5 5 84 39 77 +45
3 Beşiktaş 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 34 19 6 9 72 41 66 +31
5 Başakşehir FK 34 16 10 8 48 34 56 +14
6 Trabzonspor 34 16 12 6 58 50 54 +8
7 Konyaspor 35 12 9 14 46 38 50 +8
8 Fatih Karagümrük 35 12 11 12 72 63 48 +9
9 Kayserispor 34 15 15 4 54 59 46 -5
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 43 53 43 -10
11 Alanyaspor 35 11 16 8 53 65 41 -12
12 Sivasspor 35 11 17 7 45 53 40 -8
13 MKE Ankaragücü 34 11 17 6 41 51 39 -10
14 Antalyaspor 34 10 16 8 43 53 38 -10
15 İstanbulspor 34 10 19 5 40 63 35 -23
16 Giresunspor 34 8 16 10 39 60 34 -21
17 Ümraniyespor 34 7 18 9 47 59 30 -12
18 Gaziantep FK 34 6 21 7 31 66 25 -35
19 Hatayspor 34 6 23 5 19 77 23 -58
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/06/2023 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 03/06/2023 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 03/06/2023 Kayserispor vs MKE Ankaragücü
 03/06/2023 Trabzonspor vs Alanyaspor
 03/06/2023 Ümraniyespor vs Giresunspor
 04/06/2023 Galatasaray vs Fenerbahçe
 06/06/2023 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 06/06/2023 Sivasspor vs Kayserispor
 06/06/2023 Başakşehir FK vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
GAZETEMİZ

HABER ARA
YUKARI