Bugun...


ÖZER ATAÇ

facebook-paylas
Dünyanın Bütün Kadınları
Tarih: 11-03-2023 22:33:00 Güncelleme: 11-03-2023 23:09:00


Başlığı aşan durumla karşı karşıyayız; biliyorsunuz, şefkatte sabırlı dünyamız, yumuşak ışıklı Ay’ımız da “kadın” kısmından. Dahası var, ‘karanlık madde’ bile dişil özellikli. Yani evrenimizdeki  bütün cevherler, kaynaklar dişil işlevli. Onlardan “sadır” olan erillikler, koşul ve ihtiyaçlara göre  kendi dizgesinde başkalaşımla  sağlanıyor.

Bilindiği gibi insan hücresinde 23 çift kromozom var. Bütün kromozomlar organizmanın temel kalıtım yazılımı (genomlarla) yüklü. Kromozomların 22  çifti X,X eşeysiz kod listesini;  sonuncu 23 cüsü X,Y eşeyli kodu oluşturuyor. X dişil, Y ise eril işlevi temsil ediyor.  Kararlı hale gelen bu oluşum, türleri oluşturup  milyonlarca yıl devam ettiriyor. (1) 

Canlılardaki bu “serüven” mikro biyolog, nöro biyologlara göre 166 milyon yıl önce başlamış. Şimdilerde oluşumun istisnası olan Y giderek küçülürken ve X‘e göre içinde taşıdığı gen miktarı kısıtlı olması sebebiyle  bilim insanlarını merak salmış: 

-‘Acaba uzun gelecekte erillik tükenecek mi; insan soyu bitecek mi?’ diye.

Eril işlevin ortadan kalkma kaygısı  araştırmacıları  olasılıklar açısından ikiye ayırmış; biri,  Y(eril) işlevin biteceğini, X‘e “rücu” edeceğini; diğeri, J.F.Hughes başkanlığındaki bilim grubu “tükenme” bulgularının aksi kanıtlarını bulmuş. Yani ‘Y kromozomu yoluna devam edecek,’ demişler.

Bunları aktarmamın sebebi, çağımızda etkisi giderek artan dişil işlevin görülmeyen zeminini  işaret etmek içindi.

Merak edenler bilir; İlki 28.Şubat. 1909 yılında  New Yorkt’ta ‘Kadın Günü’ düzenlenmiş; bir yıl sonra, ‘Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı’ ile her yıl ‘Kadınlar Günü” düzenlenmesi  kararlaştırılmış.

Devamında, 1917 yılında, Sovyet Rusya’da sosyalist devrimi inşaya katılan  kadınlar, siyasi oy hakkı kazanmış;  her yılın 8 martı  ‘ulusal bayram’ ilan edilmişti. Derken, 1967 yılında, ‘Dünya Feminist Hareketi’, kutlamaları sahiplenerek batı ülkelerinde “günün” etkisini artmasını sağlamış.Sonunda,1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanıp; giderek üye ülkeler kutlamaları  “yerli”  değerlere uyumlu olarak  kayda alınmış.

İşin özünde insanlığın tarihsel iktidar savaşlarında, kadının eksik olmayan etkisine karşın, adaletsizliğin kesif olduğu ortamlarda oluşan karartmanın çözülmemesi var. Çünkü insanın diğer insanlarla savaşırken, ortaya çıkan ‘asalet’in yanında, yaşanılan acı ve zulmün kalıtları silinmiyor. Bu da adaletsizliğin insanlığa “sağdan yanaşma” olanaklarını ele geçirmesi demektir. (2) Sosyalist mücadelede kadının katkısı önlenemez şekilde öne çıkma temayülü göstersede ilerlemiyor; yönetimlerin görünen yüzlerinde eril suretler hakimiyeti devam ediyor. Eşzamanlı olarak, “kendine demokratik” ülkelerdeki karartmalar ise seyrelme eğiliminde. 

Sanayileşmenin tüm aşamalarında evinde, işyerinde dünyayı inşaya erkeklerle birlikte katılan kadınların ‘emekçi’ sıfatıyla anılması ya da anılmaması yanıltıcı olmasın!  Zengin, seçkinci kesimde yaşayan, toplumsal inşaya “katılmayan” kadınları tamamen işlevsiz görmemeliyiz. Onların genetik mirası, zenginliğin sarhoşluğuna kapılmış erk sahiplerinin kapris ve aşağılamalarına yönelik ileri düzeyde “karşı entrika kalkanı”, “karşı oyunlar” geliştirerek; gelecek zamanlarda  ülke ve dünya siyasetinde yönetsel etkiye hakim olacak  kadınlara şuur aktarıyor.

Diğer taraftan kadınların sanayileşme dönemlerinin tamamında, çocuklarla beraber kötü koşullarda, uzun saatlerde ve zor işlerde çalışmak zorunda kalıp; çoğunun erken yaşlarda yaşamını yitirmesi, insanlığın utanç ve  azaplı  günleri olarak tarihe geçmiştir. Bu ve benzeri sayılamayacak bir çok çileli yitik “yaşanmışlık”; yılda bir gün değil, her zaman “Barış Toplumlarının” inşasında   temel etkenlerden kılınmalı.

Bunun dışında belirli günlerinde insanlığın değerli unsurlarını anma geleneği; geçmiş olanın hatırlanması, olması gerekenin temennisidir.Şurası önemlidir:Rutinlik, parasının turasıdır; ritüel ise daima kabuğu kalınlaştırır. Bu yüzden aşk şarkılarının sahip ve dinleyicileri, aşkın peşinde “koşmaktan” kurtulamaz; besteledikçe yitirirler, dinledikçe inlerler. Yunus Emre’nin işaret ettiği ‘pişme’;  ritüeli, anmayı değil,  “dilsizliği” öğütler; ki,  ol’mak yüksüzlüktür. (3)  

Astrologlar anlatıp duruyor: -‘Kova çağına giriyoruz; etkileri her yerde görülmekte.’  

Kova Çağı, dişi enerjinin en etkili olduğu çağ olacak. Beklentiler şunlar: İnsan hakları, özgürlükler, teknolojik sıçramalar, yapay zeka organizasyonları ve genom değişimleri. Yanı sıra, iktidar streslerinde artış, sert tepkiler  oluşması; bilginin parayı ekarte etmesi, eşitlikçi organizasyonların artması, toprağın beslenme esaslı ele alınması; android “bireyler”. Hollywood’un bilimkurgu  filmlerini andırıyor değil mi? 

Eski Mısırlıların “Çağlar Saati” dedikleri döngüler, kimi hesaplamalara göre 2160; kimisine göre 2068 yılda bir çağ çarkı dönüyor. Büyük döngü ise  dönemlerin yaklaşık 12 katı, 26 bin yıl “Hasat Dönemleri” olarak, antik metinlerde yer etmiş. Bu yüzden yeryüzü hareketleri, iklim değişiklikleri, toplumsal hareketler “rutin dışı” eğilim gösteriyor, diyorlar. Kısacası;  iyisi, kötüsü ile son evreye dişil irade öncülük edecek.

*

Değinmediğim açıdan  Kazım Erten arkadaşın, “8 Mart.2023” paylaşımını eklemeyi yararlı gördüm:

Arapça'da ‘Nisa’, mer'e, ünsa, ümm kelimeleri ile karşılanıyor. Öncü, önder, merkez kelimeleri ile aynı kökten “ümm”! Kadın anne olunca, mekânın da toplumunda “ana” merkezi oluyor! Gelenek, inançlar, ideolojiler kadını farklı açılardan ele alıyor! Umm'ü, anne'yi öncü ve toplumun merkezi yapan önemli vasıf; Allah'ın Rahman, Rahim sıfatını taşıyor olması muhtemeldir! Toplum'da merkeze alınması gereken ‘emsal’; belki  ‘annenin rahmi şartlarını sağlayan bir kozmoloji- sosyoloji’ olabilir.

Kur'an;

“Ümmül-Kura”, “Ümmül-Kitab”, “İmamun-Mübin”, “İmam” “Ümmet” kavramlarını kullanıyor. El-Ümm/ kadının; yaşamın merkezi, kitabın, yazılımın, sözleşmenin merkezi; varlığın “Ana Levhası”nda  esas, öncü, ümmet; başkanlıkta merkez. Toplumda merkezde olup olmaması konusunu tartışmaya açmak istemem.  (Kazım Erten)

Kazım beyin metnine kenar notum ise şöyleydi:   

İletin insandan insana yargı taşımadığı için her kesim ile diyaloğa yatkın; çünkü diyaloglarımızdaki  sevgi  bağı, ulaşılacak göreceli gerçeklikten çok üstün.  

‘Lojistik himayesi’ ifadesi biyo mekanik ilişkiyi çağırıştırıyor.  

Günümüz annelerinde “Rahim”den ziyade “Rahman” gayretini görüyorum. Annelerin çocuklarına bağlılığı çocukların annelerine bağlılığını daima aşıyor.  

Belkıs’a gelince; “işve silahını” Süleyman ‘ın sarayında istem dışı açık etmesi, “anlatımda” kayda alınmış. Akli yeteneklerin önüne geçen güzellik, her daim “ilk hız” özelliği taşısa da ileri etaplarda geride kalıyor.

Cennet konforundan evrenin gettosu dünyaya “indirilişimizin” metaforundaki  “şecerenin meyvesine” gelince; yüzeye yakın potansiyelde ufacık bir “dalgalanma” ile ortaya çıkar ki, bu hususta yine kadın cinsi erkek cinsinden öndedir. Kaldı ki Adem’in  “sağlam”, itibarlı tövbeyi (öz eleştiri) akledip, başlatan olması, “yatışmayı” (kabul edilen tövbeyi) sağlıyor.

Ayrıca, ‘neden  mart ve 8 seçilmiş?’ diye düşünmeden edemiyorum.

Mart üçüncü aydır; ezetorizmde üç, sarı rengi temsil eder. Anlamı: ‘Evren ayrıntılardan oluşur’. Üç dişildir: Derin sevgi; akıl ve sezgi bu rakamın etrafına yaydığı radyo dalgalarına benzer. Etiketi, “başarı”dır.

Anlatım alegorisinde cennetten dünyaya “çekişmeli” olarak indirilenlerden ‘üçüncüye’ gönderme var.  

Üçüncü  kim olabilir?  

Ben’liğin, iğvanın kaynağı ya da “insanın dünyadaki yaşam kurgunun bilim sorumlusu” desek,  metni indirgemiş oluruz..  

Çeşitli anlatımlarda “üçüncüye”, “Şeytan” denmesi; bir çok şeyi akla getiriyor. Başta ‘öfke’, ‘düşmanlık‘ (şty, şeyt kökünden); devamında ‘mahrumiyet’, ‘ayrılık’; giderek, ‘sürgün’; belki, yeryüzünde aciz bedenlerimizdeyaşarken cennet özleminin içimizden silinmemesi.

Marta ki 8 sayısına gelince; ezetorizmde sekiz sayısının rengi siyahtır; siyah ise aydınlığın kaynağı, her alanda sınır tanımazlık, aşırılık;  dışa vurum ve  şans sayısıdır. İki dairenin kesişim noktası, belki, havf-reca (korku, ümit;  ruh, beden; ölüm, dirim);  belki,  ay- güneş veya umutsuz sürgün; ikiz ruhlar,.. kim bilir. Yalnız Venüs, Merkür ve Mars etkileri, dünyaya indirilişin melekutu oluşturduğu fikrindeyim.(4)  Bu bağlamda üç ve sekiz rakamlarının başarıya dönüşmesinin anahtarını  ‘uyum’  olduğu belirtiliyor. Sanırım “yumuşak güç” dedikleri budur. 

AÇIKLAMALAR:

(1)Eşeysiz: Eril-dişil cinsel ikiliği görülmeyen, koşullara göre ortaya çıkan özellik. Bu özellik, genellikle   sürüngen ve kemirgenlerde görülüyor.  

(2)Kur’an’da dünyaya sürgün sürecinde Şeytan’ın insanı kandırmak için sağdan, soldan, önünden ve arkasından yanaşacağı algorisi anlatılıyor. “Sağ” iyiyi, iyiliği değil, iyilik kayıtlarını işaret eden bir terim. İnsanlık tarihi ‘iyilik adına’ işlenen sayısız zulümlerle doludur. Kısaca, varlığa sevgiyi daima titiz ve uyanık kılmalıyız.

(3) Allah’ın elçisi Musa kırda, kutsal iletişime girmeden önce uyarılmıştı. Taha Suresi/20:12 “Ben senin Rabinim, ayakkabılarını çıkar,arınmış yerdesin.” Bu bir çift ayakkabı için İbn-i Arabi, ‘dünya ve ahirat kaygısı’ anlamı veriyor.  

(4)Venüs: değerlendirme, ilişki. Merkür: iletişim, zeka, Mars:çaba, enerji gezegenlerinin dünyaya yönelik impulsif etkileri

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir FK
 26/05/2024 Trabzonspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
 26/05/2024 Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK
 26/05/2024 Konyaspor 1 - 3 Galatasaray
 26/05/2024 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
 25/05/2024 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük 3 - 1 Samsunspor
 24/05/2024 Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
YUKARI