ギャンブル مواقع مراهنات смотреть порно онлайн ギャンブル المواقع المثيرة
Bugun...


ÖZER ATAÇ

facebook-paylas
Dünyanın Bütün Kadınları
Tarih: 11-03-2023 22:33:00 Güncelleme: 11-03-2023 23:09:00


Başlığı aşan durumla karşı karşıyayız; biliyorsunuz, şefkatte sabırlı dünyamız, yumuşak ışıklı Ay’ımız da “kadın” kısmından. Dahası var, ‘karanlık madde’ bile dişil özellikli. Yani evrenimizdeki  bütün cevherler, kaynaklar dişil işlevli. Onlardan “sadır” olan erillikler, koşul ve ihtiyaçlara göre  kendi dizgesinde başkalaşımla  sağlanıyor.

Bilindiği gibi insan hücresinde 23 çift kromozom var. Bütün kromozomlar organizmanın temel kalıtım yazılımı (genomlarla) yüklü. Kromozomların 22  çifti X,X eşeysiz kod listesini;  sonuncu 23 cüsü X,Y eşeyli kodu oluşturuyor. X dişil, Y ise eril işlevi temsil ediyor.  Kararlı hale gelen bu oluşum, türleri oluşturup  milyonlarca yıl devam ettiriyor. (1) 

Canlılardaki bu “serüven” mikro biyolog, nöro biyologlara göre 166 milyon yıl önce başlamış. Şimdilerde oluşumun istisnası olan Y giderek küçülürken ve X‘e göre içinde taşıdığı gen miktarı kısıtlı olması sebebiyle  bilim insanlarını merak salmış: 

-‘Acaba uzun gelecekte erillik tükenecek mi; insan soyu bitecek mi?’ diye.

Eril işlevin ortadan kalkma kaygısı  araştırmacıları  olasılıklar açısından ikiye ayırmış; biri,  Y(eril) işlevin biteceğini, X‘e “rücu” edeceğini; diğeri, J.F.Hughes başkanlığındaki bilim grubu “tükenme” bulgularının aksi kanıtlarını bulmuş. Yani ‘Y kromozomu yoluna devam edecek,’ demişler.

Bunları aktarmamın sebebi, çağımızda etkisi giderek artan dişil işlevin görülmeyen zeminini  işaret etmek içindi.

Merak edenler bilir; İlki 28.Şubat. 1909 yılında  New Yorkt’ta ‘Kadın Günü’ düzenlenmiş; bir yıl sonra, ‘Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı’ ile her yıl ‘Kadınlar Günü” düzenlenmesi  kararlaştırılmış.

Devamında, 1917 yılında, Sovyet Rusya’da sosyalist devrimi inşaya katılan  kadınlar, siyasi oy hakkı kazanmış;  her yılın 8 martı  ‘ulusal bayram’ ilan edilmişti. Derken, 1967 yılında, ‘Dünya Feminist Hareketi’, kutlamaları sahiplenerek batı ülkelerinde “günün” etkisini artmasını sağlamış.Sonunda,1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanıp; giderek üye ülkeler kutlamaları  “yerli”  değerlere uyumlu olarak  kayda alınmış.

İşin özünde insanlığın tarihsel iktidar savaşlarında, kadının eksik olmayan etkisine karşın, adaletsizliğin kesif olduğu ortamlarda oluşan karartmanın çözülmemesi var. Çünkü insanın diğer insanlarla savaşırken, ortaya çıkan ‘asalet’in yanında, yaşanılan acı ve zulmün kalıtları silinmiyor. Bu da adaletsizliğin insanlığa “sağdan yanaşma” olanaklarını ele geçirmesi demektir. (2) Sosyalist mücadelede kadının katkısı önlenemez şekilde öne çıkma temayülü göstersede ilerlemiyor; yönetimlerin görünen yüzlerinde eril suretler hakimiyeti devam ediyor. Eşzamanlı olarak, “kendine demokratik” ülkelerdeki karartmalar ise seyrelme eğiliminde. 

Sanayileşmenin tüm aşamalarında evinde, işyerinde dünyayı inşaya erkeklerle birlikte katılan kadınların ‘emekçi’ sıfatıyla anılması ya da anılmaması yanıltıcı olmasın!  Zengin, seçkinci kesimde yaşayan, toplumsal inşaya “katılmayan” kadınları tamamen işlevsiz görmemeliyiz. Onların genetik mirası, zenginliğin sarhoşluğuna kapılmış erk sahiplerinin kapris ve aşağılamalarına yönelik ileri düzeyde “karşı entrika kalkanı”, “karşı oyunlar” geliştirerek; gelecek zamanlarda  ülke ve dünya siyasetinde yönetsel etkiye hakim olacak  kadınlara şuur aktarıyor.

Diğer taraftan kadınların sanayileşme dönemlerinin tamamında, çocuklarla beraber kötü koşullarda, uzun saatlerde ve zor işlerde çalışmak zorunda kalıp; çoğunun erken yaşlarda yaşamını yitirmesi, insanlığın utanç ve  azaplı  günleri olarak tarihe geçmiştir. Bu ve benzeri sayılamayacak bir çok çileli yitik “yaşanmışlık”; yılda bir gün değil, her zaman “Barış Toplumlarının” inşasında   temel etkenlerden kılınmalı.

Bunun dışında belirli günlerinde insanlığın değerli unsurlarını anma geleneği; geçmiş olanın hatırlanması, olması gerekenin temennisidir.Şurası önemlidir:Rutinlik, parasının turasıdır; ritüel ise daima kabuğu kalınlaştırır. Bu yüzden aşk şarkılarının sahip ve dinleyicileri, aşkın peşinde “koşmaktan” kurtulamaz; besteledikçe yitirirler, dinledikçe inlerler. Yunus Emre’nin işaret ettiği ‘pişme’;  ritüeli, anmayı değil,  “dilsizliği” öğütler; ki,  ol’mak yüksüzlüktür. (3)  

Astrologlar anlatıp duruyor: -‘Kova çağına giriyoruz; etkileri her yerde görülmekte.’  

Kova Çağı, dişi enerjinin en etkili olduğu çağ olacak. Beklentiler şunlar: İnsan hakları, özgürlükler, teknolojik sıçramalar, yapay zeka organizasyonları ve genom değişimleri. Yanı sıra, iktidar streslerinde artış, sert tepkiler  oluşması; bilginin parayı ekarte etmesi, eşitlikçi organizasyonların artması, toprağın beslenme esaslı ele alınması; android “bireyler”. Hollywood’un bilimkurgu  filmlerini andırıyor değil mi? 

Eski Mısırlıların “Çağlar Saati” dedikleri döngüler, kimi hesaplamalara göre 2160; kimisine göre 2068 yılda bir çağ çarkı dönüyor. Büyük döngü ise  dönemlerin yaklaşık 12 katı, 26 bin yıl “Hasat Dönemleri” olarak, antik metinlerde yer etmiş. Bu yüzden yeryüzü hareketleri, iklim değişiklikleri, toplumsal hareketler “rutin dışı” eğilim gösteriyor, diyorlar. Kısacası;  iyisi, kötüsü ile son evreye dişil irade öncülük edecek.

*

Değinmediğim açıdan  Kazım Erten arkadaşın, “8 Mart.2023” paylaşımını eklemeyi yararlı gördüm:

Arapça'da ‘Nisa’, mer'e, ünsa, ümm kelimeleri ile karşılanıyor. Öncü, önder, merkez kelimeleri ile aynı kökten “ümm”! Kadın anne olunca, mekânın da toplumunda “ana” merkezi oluyor! Gelenek, inançlar, ideolojiler kadını farklı açılardan ele alıyor! Umm'ü, anne'yi öncü ve toplumun merkezi yapan önemli vasıf; Allah'ın Rahman, Rahim sıfatını taşıyor olması muhtemeldir! Toplum'da merkeze alınması gereken ‘emsal’; belki  ‘annenin rahmi şartlarını sağlayan bir kozmoloji- sosyoloji’ olabilir.

Kur'an;

“Ümmül-Kura”, “Ümmül-Kitab”, “İmamun-Mübin”, “İmam” “Ümmet” kavramlarını kullanıyor. El-Ümm/ kadının; yaşamın merkezi, kitabın, yazılımın, sözleşmenin merkezi; varlığın “Ana Levhası”nda  esas, öncü, ümmet; başkanlıkta merkez. Toplumda merkezde olup olmaması konusunu tartışmaya açmak istemem.  (Kazım Erten)

Kazım beyin metnine kenar notum ise şöyleydi:   

İletin insandan insana yargı taşımadığı için her kesim ile diyaloğa yatkın; çünkü diyaloglarımızdaki  sevgi  bağı, ulaşılacak göreceli gerçeklikten çok üstün.  

‘Lojistik himayesi’ ifadesi biyo mekanik ilişkiyi çağırıştırıyor.  

Günümüz annelerinde “Rahim”den ziyade “Rahman” gayretini görüyorum. Annelerin çocuklarına bağlılığı çocukların annelerine bağlılığını daima aşıyor.  

Belkıs’a gelince; “işve silahını” Süleyman ‘ın sarayında istem dışı açık etmesi, “anlatımda” kayda alınmış. Akli yeteneklerin önüne geçen güzellik, her daim “ilk hız” özelliği taşısa da ileri etaplarda geride kalıyor.

Cennet konforundan evrenin gettosu dünyaya “indirilişimizin” metaforundaki  “şecerenin meyvesine” gelince; yüzeye yakın potansiyelde ufacık bir “dalgalanma” ile ortaya çıkar ki, bu hususta yine kadın cinsi erkek cinsinden öndedir. Kaldı ki Adem’in  “sağlam”, itibarlı tövbeyi (öz eleştiri) akledip, başlatan olması, “yatışmayı” (kabul edilen tövbeyi) sağlıyor.

Ayrıca, ‘neden  mart ve 8 seçilmiş?’ diye düşünmeden edemiyorum.

Mart üçüncü aydır; ezetorizmde üç, sarı rengi temsil eder. Anlamı: ‘Evren ayrıntılardan oluşur’. Üç dişildir: Derin sevgi; akıl ve sezgi bu rakamın etrafına yaydığı radyo dalgalarına benzer. Etiketi, “başarı”dır.

Anlatım alegorisinde cennetten dünyaya “çekişmeli” olarak indirilenlerden ‘üçüncüye’ gönderme var.  

Üçüncü  kim olabilir?  

Ben’liğin, iğvanın kaynağı ya da “insanın dünyadaki yaşam kurgunun bilim sorumlusu” desek,  metni indirgemiş oluruz..  

Çeşitli anlatımlarda “üçüncüye”, “Şeytan” denmesi; bir çok şeyi akla getiriyor. Başta ‘öfke’, ‘düşmanlık‘ (şty, şeyt kökünden); devamında ‘mahrumiyet’, ‘ayrılık’; giderek, ‘sürgün’; belki, yeryüzünde aciz bedenlerimizdeyaşarken cennet özleminin içimizden silinmemesi.

Marta ki 8 sayısına gelince; ezetorizmde sekiz sayısının rengi siyahtır; siyah ise aydınlığın kaynağı, her alanda sınır tanımazlık, aşırılık;  dışa vurum ve  şans sayısıdır. İki dairenin kesişim noktası, belki, havf-reca (korku, ümit;  ruh, beden; ölüm, dirim);  belki,  ay- güneş veya umutsuz sürgün; ikiz ruhlar,.. kim bilir. Yalnız Venüs, Merkür ve Mars etkileri, dünyaya indirilişin melekutu oluşturduğu fikrindeyim.(4)  Bu bağlamda üç ve sekiz rakamlarının başarıya dönüşmesinin anahtarını  ‘uyum’  olduğu belirtiliyor. Sanırım “yumuşak güç” dedikleri budur. 

AÇIKLAMALAR:

(1)Eşeysiz: Eril-dişil cinsel ikiliği görülmeyen, koşullara göre ortaya çıkan özellik. Bu özellik, genellikle   sürüngen ve kemirgenlerde görülüyor.  

(2)Kur’an’da dünyaya sürgün sürecinde Şeytan’ın insanı kandırmak için sağdan, soldan, önünden ve arkasından yanaşacağı algorisi anlatılıyor. “Sağ” iyiyi, iyiliği değil, iyilik kayıtlarını işaret eden bir terim. İnsanlık tarihi ‘iyilik adına’ işlenen sayısız zulümlerle doludur. Kısaca, varlığa sevgiyi daima titiz ve uyanık kılmalıyız.

(3) Allah’ın elçisi Musa kırda, kutsal iletişime girmeden önce uyarılmıştı. Taha Suresi/20:12 “Ben senin Rabinim, ayakkabılarını çıkar,arınmış yerdesin.” Bu bir çift ayakkabı için İbn-i Arabi, ‘dünya ve ahirat kaygısı’ anlamı veriyor.  

(4)Venüs: değerlendirme, ilişki. Merkür: iletişim, zeka, Mars:çaba, enerji gezegenlerinin dünyaya yönelik impulsif etkileri

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 19 3 3 52 19 60 +33
2 Fenerbahçe 24 17 4 3 61 26 54 +35
3 Beşiktaş 25 14 4 7 45 25 49 +20
4 Adana Demirspor 25 12 4 9 47 27 45 +20
5 Trabzonspor 25 13 7 5 42 32 44 +10
6 Başakşehir FK 24 12 7 5 34 26 41 +8
7 Kayserispor 25 12 11 2 39 36 38 +3
8 Konyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
9 Fatih Karagümrük 24 7 7 10 51 47 31 +4
10 Antalyaspor 25 8 13 4 32 40 28 -8
11 Alanyaspor 25 7 11 7 35 46 28 -11
12 Sivasspor 25 7 12 6 31 38 27 -7
13 Kasımpaşa 25 7 13 5 31 44 26 -13
14 Gaziantep FK 25 6 12 7 31 39 25 -8
15 MKE Ankaragücü 24 7 13 4 27 37 25 -10
16 İstanbulspor 24 7 14 3 27 48 24 -21
17 Giresunspor 24 5 11 8 23 42 23 -19
18 Hatayspor 24 6 13 5 19 47 23 -28
19 Ümraniyespor 25 5 13 7 33 43 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 17 2 9 53 20 60 +33
2 Eyüpspor 28 16 7 5 34 21 53 +13
3 Çaykur Rizespor 27 14 3 10 45 22 52 +23
4 Sakaryaspor 28 17 10 1 47 34 52 +13
5 Pendikspor 27 14 5 8 42 22 50 +20
6 Keçiörengücü 28 13 7 8 45 34 47 +11
7 Bodrumspor 28 13 9 6 43 28 45 +15
8 Manisa FK 27 11 7 9 39 33 42 +6
9 Göztepe 27 12 9 6 29 20 41 +9
10 Boluspor 27 11 8 8 33 35 41 -2
11 Bandırmaspor 27 11 9 7 40 44 40 -4
12 Altay 28 8 12 8 33 38 28 -5
13 Tuzlaspor 27 8 15 4 31 41 28 -10
14 Erzurumspor FK 27 7 13 7 30 39 25 -9
15 Adanaspor 28 6 15 7 32 52 25 -20
16 Altınordu 27 6 16 5 27 47 23 -20
17 Gençlerbirliği 27 5 16 6 31 45 21 -14
18 Denizlispor 28 5 18 5 28 52 17 -24
19 Yeni Malatyaspor 28 4 17 7 22 57 16 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 29 18 3 8 57 26 62 +31
2 Van Spor FK 29 18 4 7 41 18 61 +23
3 Bucaspor 1928 29 16 4 9 44 17 57 +27
4 1461 Trabzon FK 29 16 5 8 40 19 56 +21
5 İskenderunspor A.Ş. 29 16 5 8 42 23 56 +19
6 Ankara Demirspor 29 16 6 7 50 22 55 +28
7 Karacabey Belediye Spor 29 13 6 10 38 26 49 +12
8 Zonguldak Kömürspor 29 13 11 5 33 33 44 0
9 Serik Belediyespor 29 12 8 9 43 31 42 +12
10 Kırklarelispor 29 9 9 11 27 23 38 +4
11 Kırşehir FSK 29 8 9 12 34 33 36 +1
12 Kastamonuspor 29 9 14 6 31 37 33 -6
13 Fethiyespor 29 9 14 6 32 43 33 -11
14 Sarıyer 29 7 11 11 32 42 32 -10
15 Etimesgut Belediyespor 29 7 12 10 31 40 31 -9
16 Adıyaman FK 28 5 15 8 22 43 23 -21
17 Uşak Spor 29 5 18 6 23 51 21 -28
18 Balıkesirspor 29 5 16 8 24 49 20 -25
19 Diyarbekir Spor 28 2 17 9 18 52 15 -34
20 Pazarspor 29 1 18 10 17 51 13 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 25 15 3 7 32 14 52 +18
2 Belediye Kütahyaspor 25 12 3 10 38 24 46 +14
3 Karaköprü Belediyespor 25 13 6 6 35 21 45 +14
4 52 Orduspor FK 25 13 6 6 38 25 45 +13
5 Belediye Derincespor 25 12 4 9 34 23 45 +11
6 Nevşehir Belediyespor 25 11 6 8 35 28 41 +7
7 Karşıyaka 25 11 7 7 31 21 40 +10
8 1954 Kelkit Bld.Spor 25 7 7 11 21 21 32 0
9 Hacettepe 1945 25 8 11 6 32 34 30 -2
10 Ağrı 1970 Spor 25 7 9 9 19 24 30 -5
11 Elazığspor 25 8 11 6 27 34 30 -7
12 1922 Konyaspor 25 8 12 5 27 37 29 -10
13 Amasyaspor Futbol Kulübü 25 7 11 7 23 32 28 -9
14 Çatalcaspor 25 7 12 6 29 33 27 -4
15 Şile Yıldızspor 25 5 10 10 21 31 25 -10
16 Edirnespor 25 7 16 2 22 36 23 -14
17 Eskişehirspor 25 5 13 7 29 46 22 -17
18 Yomraspor 25 4 13 8 19 28 20 -9
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 01/04/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 01/04/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 02/04/2023 Ümraniyespor vs Konyaspor
 02/04/2023 Giresunspor vs Alanyaspor
 02/04/2023 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 03/04/2023 İstanbulspor vs Fatih Karagümrük
 07/04/2023 Konyaspor vs Antalyaspor
 08/04/2023 MKE Ankaragücü vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Denizlispor vs Göztepe
 01/04/2023 Samsunspor vs Pendikspor
 02/04/2023 Keçiörengücü vs Tuzlaspor
 02/04/2023 Manisa FK vs Gençlerbirliği
 02/04/2023 Çaykur Rizespor vs Bandırmaspor
 03/04/2023 Altay vs Sakaryaspor
 03/04/2023 Eyüpspor vs Erzurumspor FK
 07/04/2023 Tuzlaspor vs Denizlispor
 07/04/2023 Boluspor vs Bodrumspor
 03/04/2023 Altay - Sakaryaspor Sakaryaspor ligde deplasmandaki son 5 maçını kazandı  Sakaryaspor kazanır
 07/04/2023 Tuzlaspor - Denizlispor Denizlispor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Tuzlaspor yenilmez
 07/04/2023 Göztepe - Samsunspor Samsunspor ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi  Samsunspor yenilmez
 07/04/2023 Göztepe - Samsunspor Göztepe ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Göztepe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2023 Van Spor FK vs Kastamonuspor
 02/04/2023 Balıkesirspor vs Bucaspor 1928
 02/04/2023 Fethiyespor vs Serik Belediyespor
 02/04/2023 İskenderunspor A.Ş. vs Etimesgut Belediyespor
 02/04/2023 Kırklarelispor vs Uşak Spor
 02/04/2023 Pazarspor vs Sarıyer
 02/04/2023 Zonguldak Kömürspor vs Ankara Demirspor
 02/04/2023 1461 Trabzon FK vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 09/04/2023 Ankara Demirspor vs Van Spor FK
 09/04/2023 Bucaspor 1928 vs Pazarspor
 02/04/2023 Pazarspor - Sarıyer Pazarspor ligdeki son 18 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 02/04/2023 1461 Trabzon FK - Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1461 Trabzon FK ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  1461 Trabzon FK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Yomraspor vs Eskişehirspor
 01/04/2023 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 01/04/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Derincespor
 02/04/2023 Ağrı 1970 Spor vs Hacettepe 1945
 02/04/2023 Amasyaspor Futbol Kulübü vs Karaköprü Belediyespor
 02/04/2023 Belediye Kütahyaspor vs Nevşehir Belediyespor
 02/04/2023 Elazığspor vs Edirnespor
 02/04/2023 1954 Kelkit Bld.Spor vs Karşıyaka
 02/04/2023 52 Orduspor FK vs 1922 Konyaspor
 02/04/2023 Ağrı 1970 Spor - Hacettepe 1945 Ağrı 1970 Spor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Hacettepe 1945 yenilmez
 07/04/2023 Karaköprü Belediyespor - Ağrı 1970 Spor Ağrı 1970 Spor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Karaköprü Belediyespor yenilmez
GAZETEMİZ

HABER ARA
YUKARI