Bugun...YÖK Üniversitelerin Karnelerini Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün internet sitesinde her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu bugün itibarıyla kamuoyuna açtıklarını belirterek, "Geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim" dedi.

facebook-paylas
Güncelleme: 12-01-2021 19:29:29 Tarih: 12-01-2021 19:19

YÖK Üniversitelerin Karnelerini Açıkladı

YÖK ÜNİVERSİTELERİN 2019 YILININ KARNELERİNİ AÇIKLADI,

TÜM ALANLARDA GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞME VERİLERE YANSIDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün internet sitesinde her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu bugün itibarıyla kamuoyuna açtıklarını belirterek, "Geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, her bir üniversiteye ait 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını bugün itibarıyla YÖK’ün internet sitesinden kamuoyuna açtıklarını ifade etti.Üniversitelerin performanslarına dair verilerin bütün dünyada en erken bir yıl öncesine dayalı olduğunun altını çizen Saraç, “Yeni YÖK” olarak her yıl bir önceki yılın verilerini müteakip yılda kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırması için elzem bir şart olduğunu ifade eden Saraç, izleme ve değerlendirme mekanizmasının ise bu ilkenin temel unsuru olduğunu vurguladı.Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesi için YÖK'te oluşturulan komisyon marifetiyle 2018'den itibaren "Üniversite İzleme ve Değerlendirme" çalışmaları yürütüldüğünü hatırlatan Saraç, "Üniversite İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının amacı, üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değildir. Aksine ülkemizin kendine özgü şartları da dikkate alınarak gelişmiş ülkelerin de yükseköğretim kurumlarını değerlendirmede kullandıkları, tarafımızca belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yönlerine dikkat çekmektir. " ifadelerini kullandı. Saraç, “sürekli tekrarlıyoruz, şeffaflığa büyük önem veriyoruz. Zira şeffaflık, kaliteyi ve rekabeti doğuran bir unsurdur.” diye konuştu.

 

Üniversiteler 5 ana kategorideki 45

göstergede değerlendirilmeye tabi tutuldu

Üniversitelere ilişkin değerlendirmede geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da 45 göstergede ölçüm yapıldığını bildiren Saraç, üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergelerin "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “"uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorileri altında gruplandığını belirtti. Saraç, rapora ilişkin, "Çalışmalar kapsamında, 189 üniversitenin her birine ait 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu, geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

 

Ölçülen tüm alanlardaki 

göstergelerde yükselme görüldü

Yekta Saraç, üniversitelerin gelişimini ölçtükleri ilk temel alanın "eğitim ve öğretim" alanı olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Bu alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında; doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 7 bin 250'den 8 bin 275'e, üniversitenin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 2 bin 222'den 3 bin 930’a, Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayısı 13 bin 646'dan 24 bin 13'e yükseldi. Kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınan ders oranı yüzde 14'ten yüzde 18'e, akredite lisans programı sayısı 420'den 583'e ve öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 6,9'dan 7'ye yükseldi."

Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri ikinci temel alanın "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" olduğuna işaret eden Saraç, bu alandaki bazı göstergeleri de açıkladı. Saraç, bu alana ilişkin şu verileri paylaştı: "2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında; öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,05'ten 0,11'e yani iki katına ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,31'den 0,36'ya yükseldi. Yapılan yayınların niteliğini belirlemede önemli bir kriter olan en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256'dan 21 bin 690'a ulaştı. Üniversitelerimizden TÜBİTAK destekli aldıkları ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 5 bin 357'den 7 bin 525'e yükseldi ayrıca yine TÜBİTAK'tan aldıkları destek programı sayısı 3 bin 752'den 9 bin 175'e çıktı. Üniversitelerimizin Araştırma ve Geliştirme kabiliyetini ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Ar-Ge nitelikli projelerini ölçmede önemli bir gösterge olan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770'ten 8 bin 362'ye yükseldi. Akademik camia ve kamuoyunun yakından takip ettiği dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı ise 24'ten 25'e çıktı."

Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri üçüncü temel alanın “uluslararasılaşma” olduğunu aktaran Saraç, "Bu alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı 1219'dan 2 bin 85'e çıktı. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı1368'den 1585'e, gelen öğrenci sayısı 5 bin 609'dan 6 bin 753'e ulaştı. Üniversitelerimizin uluslararası rekabet gücünü ölçmede kullandığımız önemli bir diğer gösterge, uluslararası fon destekli proje sayısı 1105'ten 1449'a yükseldi." diye konuştu.

Üniversitelerin gelişimini ölçtükleri dördüncü temel alanın da “bütçe ve finansman” alanı olduğuna işaret eden Saraç, "Bu alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında, merkezi bütçe dışı gelir oranı yüzde 7,46'dan yüzde 10,37'ye, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 3 bin 286'dan 4 bin 856'ya yükseldi. Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı ise 981 milyon liradan, 1,311 milyar liraya ulaştı. Üniversitelerimiz tarafından öğrenci başına yapılan ortalama harcama miktarı 12 bin 735 liradan 14 bin 20 liraya ve üniversite burslarından faydalanan öğrenci oranı yüzde 9,91'den yüzde 10,39'a çıktı." diye konuştu.

Saraç, üniversitelerin gelişimini ölçtükleri son temel alanın ise “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” alanı olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Bu alandaki bazı göstergelere ilişkin 2018 ve 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında sosyal sorumluluk projesi sayısı 2 bin 793'ten 3 bin 850'ye yükseldi. Üniversitelerin düzenledikleri mesleki kurslar ve sürekli eğitim merkezleri kariyer geliştirme eğitimleri sonucunda verdikleri sertifika sayısı 171 bin 681'den 291 bin 24'e, kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237'den 2 bin 738'e yükseldi. Üniversitelerimizin ‘dezavantajlı öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik düzenledikleri faaliyet sayısı 2 bin 798'den 4 bin 336'a, 'Engelsiz Üniversite Ödülü' sayısı 63’ten 199'a ulaştı. Üniversitelerimizin doğal çevreye yönelik duyarlıklarını ölçmede kullandığımız bir diğer önemli kriterimiz; 'sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısıdır', alınan ödül sayısı 26'dan 45'e ve uluslararası bir kurum tarafından ölçümü yapılan yeşil, çevreci üniversite endeksi ölçümünde yer alan üniversite sayımız 29'dan 42'ye çıktı."

Üniversitelerin gelişiminin izlenmesi ve

başarılarının ölçülmesinde katkı sağlayacak

YÖK Başkanı Saraç, her bir üniversitenin izleme ve değerlendirme raporunun ilgili üniversitenin yöneticilerine, akademisyenlerine, öğrencilerine ve ilgili şehrin yöneticilerine, üniversitelerine ilişkin etraflı bir değerlendirme fırsatı sunacağına inandıklarını dile getirdi. Saraç, "Gelecek yıllarda da düzenli olarak yayımlanması planlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarının yöneticilerin sorumlulukları dâhilindeki alanlar ile ilgili kanıt temelli politika geliştirmeleri, yıllar itibarıyla üniversitelerin gelişiminin izlenmesi ve başarılarının ölçülmesi hususlarında katkı sağlamasını beklemekteyiz" dedi.

YÖK'ün “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Universiteler/izleme-ve-degerlendirme-kriterleri.aspx adresi üzerinden erişime açıldı.FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 17 11 4 2 39 21 35 +18
2 Fenerbahçe 17 11 4 2 35 21 35 +14
3 Galatasaray 17 10 4 3 34 14 33 +20
4 Gaziantep FK 17 8 2 7 31 19 31 +12
5 Alanyaspor 18 9 6 3 29 16 30 +13
6 Hatayspor 17 8 5 4 25 22 28 +3
7 Fatih Karagümrük 18 7 5 6 30 24 27 +6
8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6
10 Konyaspor 17 6 7 4 24 21 22 +3
11 Sivasspor 17 5 5 7 19 21 22 -2
12 Başakşehir FK 17 6 7 4 24 28 22 -4
13 Kasımpaşa 17 6 7 4 20 27 22 -7
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8
16 Göztepe 17 4 6 7 21 20 19 +1
17 Gençlerbirliği 18 5 9 4 19 34 19 -15
18 Kayserispor 17 4 9 4 11 21 16 -10
19 MKE Ankaragücü 17 4 10 3 20 27 15 -7
20 Denizlispor 17 3 9 5 17 28 14 -11
21 BB Erzurumspor 18 3 11 4 16 33 13 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 17 10 2 5 25 13 35 +12
2 İstanbulspor 17 10 3 4 37 19 34 +18
3 Samsunspor 17 9 2 6 24 16 33 +8
4 Altay 17 10 5 2 30 16 32 +14
5 Adana Demirspor 17 9 4 4 30 16 31 +14
6 Tuzlaspor 17 9 5 3 27 24 30 +3
7 Ankara Keçiörengücü 17 8 5 4 22 13 28 +9
8 Altınordu 17 8 5 4 22 22 28 0
9 Bursaspor 17 8 6 3 31 27 27 +4
10 Bandırmaspor 17 7 7 3 22 19 24 +3
11 Adanaspor 17 6 8 3 24 22 21 +2
12 Ümraniyespor 17 5 7 5 18 26 20 -8
13 Boluspor 17 5 8 4 18 20 19 -2
14 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10
15 Balıkesirspor 17 4 9 4 16 28 16 -12
16 Akhisarspor 17 3 10 4 13 25 13 -12
17 Ankaraspor 17 2 12 3 12 31 9 -19
18 Eskişehirspor 17 0 11 6 10 34 3 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 19 15 2 2 45 14 47 +31
2 Van Spor 19 11 4 4 30 18 37 +12
3 Turgutluspor 19 12 7 0 23 29 36 -6
4 Sakaryaspor 18 10 4 4 31 19 34 +12
5 Kırşehir Belediyespor 19 9 4 6 27 15 33 +12
6 Pazarspor 19 10 6 3 32 25 33 +7
7 Kırklarelispor 19 7 3 9 23 15 30 +8
8 Bodrumspor 19 8 6 5 44 30 29 +14
9 Serik Belediyespor 18 7 4 7 28 21 28 +7
10 Tarsus İdman Yurdu 19 7 6 6 28 20 27 +8
11 Sivas Belediyespor 19 6 5 8 32 24 26 +8
12 Karacabey Belediyespor 19 7 7 5 23 20 26 +3
13 Etimesgut Belediyespor 19 6 7 6 18 20 24 -2
14 Pendikspor 19 6 11 2 26 25 20 +1
15 1922 Konyaspor 19 5 10 4 22 22 19 0
16 Kastamonuspor 19 5 10 4 18 29 19 -11
17 Mamak FK 19 5 10 4 20 44 19 -24
18 Elazığspor 19 6 10 3 26 36 18 -10
19 Bayburt Özel İdare Spor 19 4 13 2 15 34 14 -19
20 Kardemir Karabükspor 19 0 17 2 6 57 1 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 15 11 2 2 33 10 35 +23
2 Diyarbekirspor 15 10 2 3 21 10 33 +11
3 Arnavutköy Belediye 15 8 4 3 22 13 27 +9
4 Yeşilyurt Belediyespor 15 8 5 2 22 11 26 +11
5 Ofspor 15 7 4 4 22 19 25 +3
6 Edirnespor 15 6 5 4 21 20 22 +1
7 Fatsa Belediyespor 15 6 5 4 14 15 22 -1
8 Belediye Derincespor 15 5 4 6 18 14 21 +4
9 1877 Alemdağspor 15 5 6 4 21 26 19 -5
10 Nevşehir Belediyespor 15 5 7 3 18 16 18 +2
11 Artvin Hopaspor 15 5 8 2 20 31 17 -11
12 Payasspor 15 4 7 4 19 21 16 -2
13 Çankaya FK 15 5 9 1 13 26 16 -13
14 Kızılcabölükspor 15 3 7 5 16 22 14 -6
15 Antalya Kemerspor 15 2 8 5 14 28 11 -14
16 Manisaspor 15 1 8 6 10 22 9 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2021 Konyaspor vs Göztepe
 16/01/2021 Başakşehir FK vs Sivasspor
 16/01/2021 Gaziantep FK vs Kayserispor
 16/01/2021 Antalyaspor vs Trabzonspor
 17/01/2021 Denizlispor vs Hatayspor
 17/01/2021 Yeni Malatyaspor vs Çaykur Rizespor
 17/01/2021 Beşiktaş vs Galatasaray
 18/01/2021 Fenerbahçe vs MKE Ankaragücü
 18/01/2021 Kasımpaşa vs BB Erzurumspor
 19/01/2021 Göztepe vs Gençlerbirliği
 21/01/2021 BB Erzurumspor - Alanyaspor BB Erzurumspor ligde evindeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Alanyaspor yenilmez
 21/01/2021 Fatih Karagümrük - Beşiktaş Beşiktaş ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/01/2021 Bandırmaspor vs Ümraniyespor
 23/01/2021 Eskişehirspor vs Ankaraspor
 23/01/2021 Adana Demirspor vs Bursaspor
 24/01/2021 Ankara Keçiörengücü vs Boluspor
 24/01/2021 Tuzlaspor vs Akhisarspor
 24/01/2021 Giresunspor vs Balıkesirspor
 24/01/2021 Samsunspor vs Altay
 25/01/2021 İstanbulspor vs Adanaspor
 25/01/2021 Altınordu vs Menemenspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/01/2021 Sakaryaspor vs Serik Belediyespor
 27/01/2021 Bodrumspor vs Etimesgut Belediyespor
 27/01/2021 Elazığspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 27/01/2021 Karacabey Belediyespor vs Kastamonuspor
 27/01/2021 Kırşehir Belediyespor vs Turgutluspor
 27/01/2021 Mamak FK vs Kardemir Karabükspor
 27/01/2021 Pazarspor vs Eyüpspor
 27/01/2021 Pendikspor vs Serik Belediyespor
 27/01/2021 Sakaryaspor vs 1922 Konyaspor
 27/01/2021 Sivas Belediyespor vs Kırklarelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/01/2021 Antalya Kemerspor vs 1877 Alemdağspor
 28/01/2021 Belediye Derincespor vs Arnavutköy Belediye
 28/01/2021 Çankaya FK vs Kızılcabölükspor
 28/01/2021 Diyarbekirspor vs Manisaspor
 28/01/2021 Edirnespor vs Artvin Hopaspor
 28/01/2021 Fatsa Belediyespor vs Nevşehir Belediyespor
 28/01/2021 Ofspor vs 1928 Bucaspor
 28/01/2021 Payasspor vs Yeşilyurt Belediyespor
HABER ARA
YUKARI YUKARI